Висока оценка за България

granicaБългария получи висока оценка за дейността си по охрана на морската граница на Европейския съюз в доклада на Комисията за оценка на страната ни по Шенген в областта на контрола на морските граници на Европейския съюз. Това съобщи заместник-министърът на външните работи Красимир Костов след редовното заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) в Министерския съвет.

Докладът, изготвен от представители на 11 държави-членки на ЕС, констатира, че България е наясно с изискванията на Шенген за граничния контрол, а отделни елементи от дейността на Гранична полиция в осъществяването на контрола на морската граница на ЕС са определени като най-добри в рамките на Шенген. Сред тях са контролът на риболовните и развлекателните морски съдове в българската акватория на Черно море. Експертите са посетили пристанищата в Бургас и Несебър, Координационния център по охрана на морската граница в Бургас, наблюдателен пост в Созопол, както и базите на Гранична полиция във Варна и Созопол, допълни зам.-министър Костов пред медиите.

На 178-ото си редовно заседание Съветът по европейски въпроси обсъди позициите на страната ни за заседанията на Съвета на ЕС по околна среда на 21 октомври и на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, който ще се проведе на 23 октомври в Люксембург.

На 21 октомври министрите на околната среда на държавите-членки на ЕС ще обсъдят проект на заключения по позицията на ЕС за конференцията по измененията в климата в Копенхаген през декември. От ключово значение за страната ни са въпросите, свързани с поемането на дългосрочна цел до 2050 г. за намаляване на емисиите парникови газове от страна на ЕС, както и с възможността за търговия с квоти емисии парникови газове и прехвърляне на спестени емисионни квоти от периода 2008-2012 г. (по Протокола от Киото) за следващите периоди след 2013 г.

България ще настоява за възможността спестените квоти да бъдат прехвърлени в пълен размер за периодите след 2013 г. и с тях да бъдат финансирани допълнителни мерки за ограничаване на последствията от климатичните промени. Страната ни ще настоява и за ясни критерии за сравнимост на усилията за намаляване на емисиите парникови газове от отделните държави-членки на ЕС с база за сравнимост за страната ни 1990 г. Годишно България генерира около 50 млн. т емисии по-малко от определените й квоти. Предстои да се вземе решение на национално равнище каква част от излишните квоти да бъдат търгувани в периода след 2012 г.

На заседанието си СЕВ обсъди и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи на 23 октомври в Люксембург. По покана на Шведското председателство на ЕС страната ни ще бъде съвносител на проект за рамково решение относно трансфера на производство по наказателни дела в рамките на ЕС. Проектът залага обща правна рамка за трансфера на наказателни производства между държавите-членки на Съюза и предвижда възможност наказателно производство, образувано в една държава-членка, да бъде прехвърлено в друга при запазване на същата правна сила в приемащата страна.

В рамките на заседанието си СЕВ реши България да се въздържи от подкрепа за пускане на пазара на ЕС на продукти, които съдържат, състоят се или са произведени от генномодифицирана царевица. Страната ни ще поиска допълнителна експертиза от Европейската агенция за безопасност на храните, преди да вземе окончателно решение по проекта на Решение на Европейската комисия.