Видове чекове

Видове чекове :
1. Пресечени чекове – биват два вида :
– с общо пресичане
– със специално пресичане.
Пресичането се изразява в прекарване на две успоредни линии върху лицевата страна на чека. Такъв пресечен чек не се плаща касово. Плащането става само по сметка на друга банка – това е при общото пресичане. При специалното пресичане е посочено и името на банката, на която да се плати. Не може да се плаща на друга банка.
2. Чек за „минаване по сметка“ (този текст се вписва). Чекът се плаща само безналично. Може да не се плаща в банка, стига да става безналичен, например в друга финансова институция.
3.Акцентиран чек – банката предварително е приела чека в рамките на определена сума. Обикновено, когато банката издава ценова книжка с акцентирани чекове, тя държи тези пари по сметката на клиента в наличност. На практика рядко се стига до акцинтиран чек без покритие. (В проекта има и вариант, в който се предвижда да не може да се акцентира чек. Не се знае кое ще бъде прието.)