Видове хранене

Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот.

Много неща зависят от яденето. Знае ли как да яде, човек е разрешил една от най-важните задачи на своя живот. Ще ядеш само когато си гладен. Ако не си гладен, ще постиш. Ако хората се подчинят на този вътрешен инстинкт, ще бъдат по-здрави. Начинът, по който човек яде, определя какъв е той в умствено и в духовно отношение. Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата.

Човек трябва да яде и да мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Ако не мисли, той се натъква на различни болести. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща, не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Яжте и мислете за това, което ядете, и благодарете. Разумният свят следи човека как се храни. Ако яде бавно, дъвче добре, благодари, те му помагат във всички работи. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран.

Както мисълта, чувствуването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.

Правилното хранене е музикален процес. Дъвченето да е спокойно, енергично, да се смеля храната на кашица и тогава да се изпраща в стомаха. Целият процес да трае около 50 минути.

Разумният може да употреби само сто грама хляб на ден, но той знае как да го използува. Всичко се крие в мисълта човек е изложен на много неестествени състояния, които  причиняват болести. Ядете бързо и чрез храната внасяте повече въздух в стомаха си. В него трябва да слагате минимално количество въздух. Щом влезе много въздух вътре, той се разширява и коликите се дължат на този въздух. В такъв случай ще изпиете 2-3 чаши гореща вода или ще направите масаж. Човек трябва да яде точно навреме, не в определен час, но когато силите в неговия организъм се проявяват, т.е. когато усеща вътрешен глад. Някои хора ядат много, но без време, вследствие на което нямат резултати. Други ядат малко и навреме, когато организмът е разположен, затова имат добри резултати.

Човек трябва съзнателно да се храни. Като яде той трябва да благодари за храната, която му е дадена. Растенията, плодовете, животните се жертвуват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползуват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупуват тези жертви. Как се изкупува жертвата на растенията и животните? Чрез работа. Помнете: храненето се основава на закона на любовта. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползуваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използува, само ако обичаш тая храна. Не мисли, че храната внася силата. Тя е само проводник на живота, който дава сила на човека. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клетки ще се отворят за него и ще го приемат. Ако не обичаш известна храна, ти не обичаш и живота в нея. Храната ще влезе и излезе от клетките ти, без да приемат те живота, който се съдържа в нея. Това значи да ядеш, без да се ползуваш от храната, която приемаш. Има един закон, на който се основава правилното хранене. И ако човек спазва този закон, той ще може да се ползува, от храната, която употребява. Този закон гласи: човек може всичко да яде, но ако яде с любов, съзнателно.

Когато започнете да ядете, първото условие, което ви са налага, е да изхвърлите от себе си всяко недоволство. И малко хляб, ако имате, ще трябва да го обикнете, за да може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия организъм, да почувствувате една приятност. А сега какво става – жената готвила четири часа, какво ли не е турила в яденето за вкус и действително, отлично ядене е приготвила, дохожда мъжът отвън недоволен, намръщен, жената остава като попарена и ето че всичката сол отива.

Никога не яж, ако нямаш разположение. Не яж, ако си гневен. Храната е жива и тия частици, след като влязат в организма с благодарност, те ще го обновят. Яденето е една велика работа и затова ще седнеш, но не надве-натри да се наядеш, полека, без бързане малко ще хапнеш, с благодарност, ще спреш на най-сладката хапка; да се усеща една лекота в стомаха. Когато яде, човек трябва да бъде разположен, да седне пред трапезата тих и спокоен и да яде бавно, да дъвче храната си добре. Това може да продължава 40 минути, ако може и цял час – няма защо да се бърза.

Учените хора още не са направили анализ на стомашния сок и на кръвта на човека, когато той се храни при добро разположение на духа и когато се храни неразположен, гневен. Има разлика в състава на кръвта и на стомашния сок при първия и при втория случай. Неразположението на духа внася в храната отрова, която чрез кръвта се разнася по целия организъм. Затова, гневен ли си, не яж, докато не трансформираш своето състояние. Това е за разумния човек, а за неразумния се препоръчва обратното: когато е духом неразположен, нека се нахрани добре, по този начин ще възстанови равновесието на енергиите, които ще получи от храната.

Един от общите процеси, на които се подчиняват всички живи същества, е храненето. Въпреки това никое живо същество не знае как да се храни. Дойде ли до човека, най-съвършеното същество, и той не се храни правилно. Той дъвче бързо, без да задържа храната в устата си, вследствие на което процесът на храносмилането не става правилно. Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго време в устата, за да може част от енергията й да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприема. За да се ползува от тази енергия, човек трябва да бъде свободен, да не се безпокои.

Като дъвчете храната, животворната енергия минава през езика и се складира в нервната система. Колкото повече дъвчете храната, толкова повече енергия внасяте в нервната система. От устата храната отива в стомаха, дето се извършва друг процес. Колкото повече енергия иде от мозъка, толкова по-лесно се смила храната. Дъвчете дълго време, да може да се възприеме повече мозъчна енергия. Така ще може да се използува и онази енергия, потребна за мускулите и костите.

Само тази храна е полезна, която е добре смляна и възприета от организма. Между мисленето, чувствуването и дъвченето има известна връзка, както дъвчеш, така и ще мислиш. Както мислиш, така и ще чувствуваш, така и ще постъпваш.Здравето зависи от правилното хранене. Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата страна или само на дясната, не можеш да си здрав; ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане – не може да си здрав; ако при хранене мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота, не можеш да бъдеш здрав.

Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт. За сутринната закуска трябва да употребява половин час, за обяд – около 40-50 минути, и за вечеря пак половин час. Който се храни бавно, с разположение и съзнателно, той всякога ще бъде здрав. Имате някакъв плод. Круша например. Не почвайте веднага да я ядете. Спрете се, разгледайте я, помислете си малко за нея, нека се зароди към този плод любов у вас. Вижте какво е написано в нея. Всеки плод е едно написано писмо от невидимия свят. Върху този плод са падали слънчевите лъчи.

Онези същества, които са създали плода, са събрали слънчеви лъчи, кондензирали са слънчева енергия в този плод. Вие имате задачата да извадите тази светлина и да я внесете в тялото си. След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява. Добре е, когато човек се храни, да слуша музика. Във време на ядене човек се нуждае от весела, но не игрива музика. Игривата и тъжна музика еднакво нарушават ритъма на яденето. Като ядете, не напълвайте чинията с ядене и не режете големи парчета хляб.

Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде и храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото; качеството и подборът на храната зависят от мисълта. Щом е доброкачествена, и да е скъпа, не се въздържай – тя ще допринесе на организма повече, отколкото онази, която приемаш без разположение. Не е въпросът да не ядем, а каква храна трябва да избираме. И следователно според тази програма духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Това са две правила: да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Ако спазваш двете правила в яденето, ще имаш един отличен живот. Човек може да развие у себе си таланта да познава кои храни са най-добри. Всеки организъм се нуждае от специфична храна, която, ако човек познава, може да помогне за развитието си не само физически, но и умствено, сърдечно и духовно. Това показва, че не е достатъчно човек само да яде, за да задоволи глада си, но от голямо значение за него е каква храна ще употребява. В човека има едно чувство, с което той познава дали една храна е добра за него, или не. Когато човек се научи да яде правилно и да избира съответна за организма му храна, той е научил законите на физическия свят. Физическите закони имат отношение и към духовните, към вътрешния живот на човека.

Умният човек сам избира храната си и ще яде такава храна, която да му помогне да развие известни качества. Умният ще яде от тия плодове, които са необходими за неговата интелигентност, да я усили, да я развият още повече. Някой иска да стане красив, изящен, деликатен, нека яде от най-хубавите ябълки. Който иска да стане интелигентен и разумен, да яде круши – с правилна крушообразна красива форма, с хубав жълт цвят, а не от валчестите с груба месеста част. Който иска да поправи бъбреците си, да яде бял боб. Слаби ли са очите ви, яжте леща, но не говоря за болни очи, но за здрави и като се яде леща, ще се поддържа здравето. По малко ще ядете от гулиите, зелето, лещата, боба, плодовете, за да поддържате здравословното си състояние. В понеделник човек ще яде такива храни, които ще развиват неговото въображение. Във вторник ще яде храни, които ще му дадат енергия. В сряда ще яде храни, които ще развият неговата интелигентност, в четвъртък ще яде храни, които ще усилят вярата му, ще поддържат неговото достойнство и достолепие. Ако човек не може да си подбере нужната храна, образува се мускулно натрупване, а красотата е мускулна тъкан, в която мускулите са хубаво съчетани, с голяма пластичност, с израз, с лице, по което може да се чете. Красиво лице е това, по което Бог пише, а грозно – по което човек пише и задрасква.

Родителите трябва да знаят каква храна да дават на децата си в понеделник, във вторник и т.н., защото храната е, която създава хората. И най-културния човек започнете да го храните с най-груба храна, ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатна храна, за 10 години той ще измени начина си на живот. Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за него храна, която да дава най-добри резултати. Често по медиумичен начин хората се домогват до различни храни, до различни диети. Например някои медиуми препоръчват да се пие житен сок, но и те сами не разбират какво се крие в житото и не знаят на какви хора трябва да се препоръчва. Само онзи може да пие житен сок, който има разположение, което да отговаря на енергиите на овеса, на праза и т.н. В това именно се заключава вътрешната страна на яденето.

Някои храни са свързани с мозъка, някои с дробовете, някои със стомаха. От каквато нужда има организмът, такава храна все търси, тя ще привлече най-много вниманието. При животните е същото. Но те понеже не се нуждаят от подхранване на умствената дейност, търсят храна само такава, която ще даде сила на тялото. Затова храната при човека трябва да е разнообразна, според нуждите. Не да се яде безразборно. Сега ядете, без да знаете храната, която приемате, дали ще подкрепи ума, или сърцето, или волята. И след като се наядете, пак ви липсва нещо. Всичко, в което има еднообразие, е опасно. Еднообразието в храненето е също опасно.

За да се поддържа красив живот, преди всичко е необходима чиста и хубава храна, която навсякъде може да се намери. Мнозина мислят, че такава храна не винаги има и е скъпа. Най-хубавата храна е най-евтина и най-проста. По време на кръстоносните походи живял някакъв пустинник, който цели 40 години прекарал върху един пън и се е хранел само един път в седмицата.  С бифтеци, с баници или с прясно мляко се е хранел този човек? Хората от околността са се събирали при него да ги лекува. Този човек е разбирал закона на вярата.

Един от начините за възстановяване на умствените и на физическите сили на човека е храненето. Има специална храна, чрез която човек може да възстанови паметта си, има храна, чрез която може да възстанови центъра за възприемане на красивото, за развитие на изкуството, поезия, музика, наука и др.  за да дойде до ония храни, чрез които може да възстанови онова, което е загубил, преди всичко човек трябва да развие съответни мисли и чувства. Например какви мисли отговарят на черешата, на сливата, на ябълката, на крушата? Всеки плод е свързан с една Божествена мисъл.  Знае ли мислите, които са свързани с плодовете, човек може да се ползува от силата на тези плодове.

Ние се храним със светлина, но за сега тази светлина е много сгъстена, трябва да я поразредим малко. Плодовете, растенията – всичко е кондензирана енергия. Една храна е полезна и достатъчна, ако съдържа сила и живот в себе си, ако носи органическа топлина и ако съдържа светлина. Ако храната не съдържа светлина, умът остава неразвит; ако съдържа по-малко топлина, сърцето остава недоразвито; ако има по-малко сила, волята остава недоразвита. Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишъци. Имайте предвид, че всяка органическа храна, която употребявате, колкото и чиста да е тя, винаги носи своите отрови и причинява отлагания. Няма същество, което да не умре, щом се храни с органическа храна. И човек е почнал да умира, откакто е почнал да се храни с такава храна, защото във всяко органическо същество има чисто и нечисто поляризиране.

Сладките храни смекчават характера. Ако ядете ябълки, круши или други плодове, те ще внесат в характера ви такива елементи, каквито съдържат. Вие не сте изучавали свойствата на различните плодове, не знаете какво влияние оказват те върху нас. Някои ядат картофи години наред, но не придобиват нищо особено. Картофите предават само доволство, затова, при неблагоприятни условия, за да бъдете доволен и от най-малкото, човек трябва да ги яде. Ябълката го прави мек, снизходителен, лицето придобива свежест. Ако искаш да си благ, яж грозде. Изобщо храната оказва влияние върху човешкия характер.

Житото, крушите и всички плодове вече са печени на слънцето, няма защо и вие да ги печете или варите – за предпочитане е да ги употребявате в естествения им.вид. Презрели плодове не яжте. Децата обичат плодовете, затова с тях лесно се трансформират състоянията им. Всяка форма, всеки плод има специфични предназначения. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. Черешите внасят радост и веселие в човека. Различните плодове показват различно въздействие върху хората, а само когато човек иска съзнателно да се ползува от тяхното добро въздействие. Храната, която хората употребяват, трябва да бъде съвършено прясна. Иначе тя произвежда отрови, които рушат организма. В люспицата на гроздето се намират много витамини, които могат да се използуват само при много дъвкане. Добре е семките на гроздето да не се гълтат. Ако човек яде много мед, има опасност да развали стомаха си. Ако никак не яде мед, пак има опасност за неговия организъм. За веселост и жизнерадост – яжте мед! Дървеното масло (зехтинът) съдържа доста слънчева енергия, кондензирана материя в себе си.

Пет-шест ореха на ден – това ви стига за мазнина. Лешници, бадеми, орехи – ето ви мазнините. Оставете това рафинирано олио. По-добре орехи да сложите в яденето или слънчогледово семе. Като си смелите с една машинка малко орехи или 150 грама слънчогледово семе, това е достатъчно. Лютите чушки помагат против треска, но за здрав човек те не се препоръчват. Също така не се препоръчват и много кисели и сладки храни.

Мнозина се питат какъв е смисълът на живота. Някои казват, че смисълът на живота се крие в яденето. Ако това е така, научил ли е човек какво съдържание и какъв смисъл има всяка храна? Някой изяде една ябълка, без да си отговори какви елементи съдържа тя, отде е дошла, под влиянието на коя планета се намира и т.н. Това трябва да се изучава всяка година, понеже миналогодишните ябълки не приличат на тазгодишните нито по състав, нито по влияние на планетите. Това днес не ви интересува, защото можете да го използувате. Днес съзнанието ви се приготвя, за да можете в бъдеще да се ползувате от храната, която употребявате. Всеки плод крие в себе си лечебна сила, която трябва да се използува. Това, което считаме добро за възрастния, не е добро за новороденото дете. Например твърдата храна за новороденото дете е зло, а за възрастния – добро. Млякото е добро за малкото дете, а зло за възрастния. Ако възрастният се храни дълго време с мляко, ще осакати храносмилателната си система.

В моето меню супа няма. Има ябълки и твърда храна, зъбите да дъвчат. Супата разваля стомаха – разрежда стомашния сок; разваля и гласа. Сегашното консервиране на храната представлява отлагания, утайки, които причиняват различни болести. Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, всякога ще съществуват болести. Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид, както природата го е създала. Тиквички пържени не употребявам, сирене не употребявам, но малко ряпа стъргана с малко оцет и зехтин, малко хляб и нищо повече. И най-пищната храна може да имате, но ако нямате любов, нищо не ползувате. Можеш да ядеш лук, но не и да го нарязваш на ситно; можеш да ядеш ябълка, но не и да я нарязваш на парченца. Не правете неща, които не принасят никаква полза.

Здравословната храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след ядене изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната не е хигиенична. Същото се отнася и до жилището. Само онова жилище е хигиенично, в което човек през целия ден изпитва радост. Хубаво изпечете хляба; но не го прегаряйте. Хубаво сгответе яденето, нека ври на слаб огън. След завирането огънят да е слаб, така да ври около час най-много. Децата обичат да дъвчат сакъз и така несъзнателно чистят зъбите си от остатъците на храната, от друга страна, при дъвченето приижда повече кръв във венците и зъбите се хранят и засилват. Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна и като се смели, тогава ще приемеш втора. Не яжте много гореща храна. Не яжте и много студена храна. Спазвайте тези правила, за да бъдете здрави, бодри и силни.

Според мене здравословната храна се смила за един час и двадесет минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна. Хубаво е да не смесвате различните продукти – едно ядене! Вие сега какво ли не туряте в стомаха си – че ориз, че боб, че олио, че масло, каквото ви падне. Това е престъпление. Млечни с растителни храни няма да ядете. Сега ако ядете нещо с чесън, чак след три часа ще ядете плод или нещо сладко. Не смесвайте храните. Не яжте различни плодове по едно и също време. Най-малко по един час трябва да мине, след като сте яли един плод, после друг може спокойно да ядете, но не едновременно. Ще готвите с чисто, прясно масло. Семето на слънчогледа трябва да се мели най-много един месец преди употребление, да не се образуват в него утайки, които биха разстроили стомаха.

Който употребява водни храни, лесно затлъстява. За да дойде в нормалното си положение, той трябва да яде повече кисели храни, после сладки и след това в малко количество вода, главно чрез храната. Като промените режима на храненето и на живота си, правете опити да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре, следвайте я. В противен случай, върнете се към стария начин на живот и хранене. Трябва да се прибягва до такъв режим, който да внесе подобрение в нервната система.

Силата на храната е в качеството, а не в количеството, също в начина на употреблението й. Засега един от начините на лекуване на съвременните хора е да ядат малко. От начина на храненето и от живота, който води човек, може да се определи колко години ще му се подчинява тялото. Който не живее разумно, е осъден на преждевременно остаряване. Според новото учение на човека е определено да живее 120 години и до това време да си служи сам, да не се нуждае от ничия помощ.

Многото ядене изтощава човешкия организъм. Колкото по-малко яде човек, толкова повече животът му се продължава. Трябва да ядеш тъй, че да остава излишък съвсем малко, микроскопичен излишък. Всяко пресищане изтощава човека. Освен с храната пресищане става и със знанието. В природата има един закон, според който е определено всекиму колко трябва да яде. И ако ние, съвременните хора, познаваме този велик закон на хранене, всички щяхме да бъдем здрави. Пазете се от преяждане. То носи всички нещастия и злини в живота. Като знае това, човек не трябва да преяжда нито на физическия, нито в духовния, нито в умствения свят. Днес голям процент от хората умират от преяждане и от пресилен труд за осигуряване на прехраната. Те ядат бързо, не правят подбор на храната. Това изтощава и разстройва организма.

Добре е да не си дояждате. Нека всякога да остава в стомаха ви поне една трета празно място. Това е едно от важните хигиенични правила и трябва да се спазва. Колкото повече яде човек, толкова по-малко помни. Стомахът мели много, но паметта се обременява и отслабва. Когато умът се товари с ненужни неща, с тревоги и смущения, паметта също отслабва. Един от методите за усилване на паметта е дружбата с паметливи хора. От всеки паметлив излиза особена енергия, която подхранва паметта на онзи със слабата памет. Ако човек преяде – умира, и ако много пости – пак умира. Затова трябва да се яде толкова малко, колкото да се подкрепя организма, да няма никакви излишъци. Докато живее, човек трябва да яде, но умерено; като приеме 15 – 20 хапки, той трябва да спре. Не спази ли този закон, човек дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма. Природата е щедра, но разумна и взискателна. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само едно ядене на ден и никога не преяждайте. За предпочитане е вегетарианската храна пред месната. Научете се да ядете малко, защото ще дойде време, когато ще бъдете поставени при условия да ядете един път или два пъти в седмицата, затова отсега се подготвяйте.

Ако някой човек е преял, що го заставите по някой начин да повърне храната или да вземе очистително – иначе има опасност от отравяне на кръвта. Жената, за да бъде малко по-слаба, стяга се с корсет, а не знае, че за да не затлъстява, трябва да пости. Сега яде три пъти на ден, а ако се опитва да яде един или два пъти на ден, ще види какви благородни черти ще развие. В живота има известни закони, които регулират яденето. Няколко дни нямате охота да ядете, не яжте, чакайте, докато се възбуди у вас желание да ядете. Има и животни, които когато са неразположени, не ядат. Ядете по 4-5 пъти на ден, затлъстявате и пъшкате; такова затлъстяване има и в ума ви, а тази тлъстина трябва да се преобърне на енергия. Забелязали сте, че хора, които работят усилено умствено, които се подвизават духовно, никога не затлъстяват.

Казвам: праведният човек яде само веднъж през деня. Обикновеният човек яде два пъти през деня, а онези хора, които мязат на животните, ядат постоянно.

Казвате: по колко пъти на ден трябва да се яде? По един път!

Съвременната култура страда от излишък. Тя има консерви, има брашна, риби в тенекии. Всичко това е един излишък, за който днес бялата раса скъпо плаща и още по-скъпо ще плати. Консерви природата не търпи. Доматите няма да пържиш и вариш, може малко семената да извадиш. Нашите угощения често са спънка в еволюцията на други същества. Ето защо във всички религии, в окултната наука всякога се препоръчва въздържание. Под въздържание не се разбира абсолютен пост, но да няма никакъв излишък.

Колкото и малко да ядеш, в душата си трябва да благодариш на Бога. Когато погледнете съвременния човек, ще видите, че той има изобилно венозна кръв, порите му са запушени, вследствие на което се раждат ред болести, страдания и нещастия. Всичко това се дължи на голямото неразбиране между хората, на голямото лакомство. Като ядат, всички бързат и затова храната им не може правилно да се смила. Грехът не се заключава в яденето, а в чрезмерното ядене. Когато човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове. Храносмилателната система трябва да се държи в изправност. Едно е вярно: всички поети, писатели, учени, които са създали нещо велико, са били хора на Божествената любов. Физическа храна те са възприемали малко, понеже са владеели един особен закон, според който са приемали храна чрез порите си, направо от въздуха. Кога е 12 ч в природата? Когато дойдеш до най-високата точка на глада. Тоя момент внася импулс в човека да възприема храна. Тогава Слънцето е точно на зенита. Тоя момент е най-добър за хранене, храносмилането е най-правилно.

Чистата храна като жито или ориз няма нужда от захар, мляко, от орехи. Ако човек яде проста и здрава храна без подправки, ще има ли диабет? Животните по горите не страдат от диабет, но културните хора страдат не само от диабет, а от какви ли не болести, които представляват един обвинителен акт против нас. Болестите са греховете на миналите поколения, и сегашните грехове. При сегашната нечиста кръв, какво може да очакваме, какво щастие може да искаме? Не е позволено на окултния ученик да пие вино, бира, лимонада и спиртни питиета. Вино може в краен случай като лекарство за затопляне на стомаха. Сладко вино може да пиете. Като готви, жената трябва да пее. Ако няколко жени се съберат и започват да пеят през време на готвенето, яденето ще бъде много по-вкусно и здравословно. Идеята, която искам да ви оставя, е да внасяте Божествен елемент във всичко, каквото правите.

Правило: никога не допущайте един болен човек да ви готви. Онзи, който меси, онзи, който готви, който ви шие, трябва да бъде здрав и благороден човек. Мощна сила се крие в правилното възприемане на храната. Ако знаете как да я приемате, как да я дъвчете, ще разберете каква сила е храната. Вие никога не трябва да приемате и един залък хляб или едно зрънце грозде от един престъпник. По-добре е да го хвърлите на животните, но не го яжте. Който разбира закона, внимава много от кого какво приема. Ако един престъпник ви крои дреха, той ще ви зарази. Хората на шестата раса ще се хранят с по-чиста и здравословна храна от сегашната, ще изхвърлят от употреба вилиците и ножовете, медните съдове ще се заменят със съдове от по-благороден метал. Засега в човешкия организъм трябва да влязат такива елементи, които да повдигнат вибрациите на неговите енергии.

Здравият човек не трябва да реже хляба с нож. Ножовете, вилиците и лъжиците не оказват възпитателно въздействие върху здравите хора или пък те да бъдат златни, а не железни. Чинийте да бъдат от най-фин порцелан, а тенджерите – от чисто злато или сребро. Калайдисаните съдове и от калай, не се препоръчват. Това значи в човека да се внесат нови чувства, които имат устойчивостта на златото и среброто. Устойчив е онзи, който при най-големите страдания и мъчнотии не губи присъствие на духа си. Мнозина се оплакват от слънчогледовото масло. То се приготвя и пречиства по различни начини, но и аз ще ви дам един начин за пречистването му. Налейте два литра вода в една тенджера. В тази вода сипете един литър слънчогледово масло. Турете тенджерата на огъня да ври 5-10 минути. След това прибавете 50 г оцет и оставете тенджерата настрана, докато непотребните вещества – киселини и соли, се утаят на дъното на тенджерата. Най-после внимателно отлейте маслото и го турете настрана. Така ще получите чисто, безвредно масло. Освен в този вид, вие можете да си служите със слънчогледови семена или орехи. Ще счукате орехи или стотина грама слънчогледови семена и ще ги турите в яденето. Така използувано, маслото е безвредно./ПЕТЪР ДЪНОВ – ЗАКОНИТЕ НА ЖИВАТА ПРИРОДА