Видове фондови борси

1/ Според формата на капитала ФБ бива:
– борса учредена и функционираща с частен капитал(частна борса). Типичен пример са фондовите борси от англо-американски тип. Те са акционерни дружества.
– борса учредена и функционираща с държавен капитал(държавна борса). Такъв тип са немските борси или т.нар. борси от европейски тип или континенталски тип. Те са юридически лица.
2/ Според формата и организация на контрол ФБ бива:
– ФБ изградени и функциониращи на основата на специално законодателство, където държавата стои в основата на определяне на правилата и органозация, на работа и контрола. Такива са борсите от европейски тип, борсите в Япония и други.
– ФБ изградени и функциониращи на собствени, пазарни правила, като държавата не се намесва в тяхната организация на работа. Кнотролът се осъществява от независими органи. Такива са предимно борсите от англо-американски тип.
3/ Според механизмът на действие ФБ биват:
– присъствени – търговията се осъществява по системата с изискване на глас.
– неприсъствени – котирането става по електронен начин.