Видове пранично лечение – Смулиране дейността на мозъка

Сядате с изправено -тяло, вертикален гръбначен стълб, без да се напрягате, с поглед напред. Ръцете ле­жат отпуснати върху коленете. Започвате ритмично дишане, но този път не с двете ноздри, а с едната. Вди­гате ръката си и с един пръст, например с показале­ца, затискате лявата ноздра. Вдишвате през дясната, затваряте двете и задържате, после освобождавате ля­вата ноздра и издишвате през нея. После се прави об­ратното. Това е т. нар. алтернативно дишане на йоги­те. Правите отначало от три до пет пълни цикъла: вдишване през дясната ноздра (горна пауза), задър­жане през лявата — издишване (долна пауза), задър­жане, вдишване през лява, пауза, издишване през дяс­на, пауза.

Това е един от най-древните начини на дишане у йогите. Изключително е ценен, тъй като мозъкът и нервната система се пречистват и ободряват, мислите се проясняват, умственият труд се облекчава. Прилага се и за премахване на тежка умствена преумора. За­силва се волята на упражняващия се.