Видове пранично лечение – Подобряване на кръвообръщението

Поза — същата, дишане — ритмично. С всяко издиш­ване насочвате кръвообращението си към мястото на непълно или неправилно оросяване. Добър резултат се получава при главоболие или затопляне на студени крака. И в двата случая кръвта се насочва от главата към долните крайници. При главоболие може първо да приложите премахване на болката, а после насоч­ването на кръвта надолу, за да се облекчи мозъкът от напрежението. Ще изпитате чувство на затопляне на краката, щом кръвта се придвижи надолу. По този начин се действа и в други случаи. Кръвообращението в значителна степен се контролира от волята и рит­мичното дишане, затова упражнението се постига с лекота.