Видове митнически режим

Видове митнически режим с преобладаващи икономически функции.
Първият е режим на транзита. Разбират се тези стоки, които са поставени под контрола на митниците и се освобождават от мита посредством гаранции.
Режим на складиране в митница. Разрешава свободно влизане на стоките в страната, където на строго определени места стоките се складират с цел понататъшен реекспорт и облагат с мито само, ако са предназначени за вътрешно потребление.
Режим на потребленията. Представлява временен внос без мита на стоки, суровини, полуфабрикати, които ще бъдат реекспортирани след преработка и преобразуване.
Режим  :Промишлено складиране. Ползване на безмитен внос или износ на стоки, части, детайли, възли без да е задължителен реекспорта на цялото количество получени готови изделия.