Видове магии

Съществуват много и различни видове магии според начина, по който са направени, народността на извършителя и този, за когото са предназначени, типа на кодировката, начина на “връзване” на човешкия организъм. Не на последно място е и разликата в интелектуалното ниво на извършителя и степента, до която познават учението за Практическата Магия.
В много от случаите установявам “връзване” на човека към радиоактивни вещества – радий и плутоний или към тежки метали – най-често живак от термометри, йод, червен живак, бром, олово и др. Този вид муски в повечето случаи съдържат някаква магическа таблица и метала. В някои от предметните магии като добавка са сложени коси и нокти от човека..