Взимаме 7,3 млн. за ядрени отпадъци

pari7,3 млн. евро ни отпусна Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ Борис Пеков вчера подписа две грантови споразумения с банката. 3,1 млрд. евро от отпуснатите средства са безвъзмездна помощ за подготовка на проекта и изграждане на хранилището, а останалите 4,2 млн. евро – за инфраструктурата около обекта. Според поетите ангажименти България трябва да изгради национално хранилище за ниски и средни радиоактивни отпадъци до 2015 г.

в-к Стандарт