Ветеринарни инспектори съставиха 7 акта за нерегламентирана търговия с животни на пазара в с. Долни Богров

Ветеринарни инспектори от Регионалната ветеринарномедицинска служба в София съставиха 7 акта за нерегламентирана търговия с животни на пазара в с. Долни Богров край столицата.  Проверката на пазара бе извършена на 28 март (неделя) със съдействието на служители от ГД „Криминална полиция” и направление „Икономическа полиция” на МВР.

Установените нарушения бяха свързани с търговия с животни без ветеринарномедицински свидетелства и маркировка, и транспортирането им с неспециализиран превоз. В нарушение на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност на пазара се предлагаха около 60 броя прасета и 20 броя агнета.

Животните, които се търгуват на пазарите, трябва да са маркирани и придружени с ветеринарно-медицински свидетелства с информация за здравния им статус. Самите пазари трябва да са заградени, да разполагат със съоръжения за товарене и разтоварване на животните, пространство за тяхната изолация, оборудване за почистване и дезинфекция и др. РВМС – София ще изготви доклад до Столична община за състоянието на всички пазари на територията на общината, в рамките на които е установено, че се продават и животни.

При проверката инспектори от дирекция „Столичен ветеринарно-санитарен контрол” към Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съставиха 4 акта на търговци на скара за неспазване на описаните върху опаковките условия на съхранение и неспециализиран превоз на продуктите.