Веселин Вучков пожела от името на ръководството на МВР успех на днешния форум, посветен на международния ден на ромите

Той изрази увереност, че съвместните усилия ще допринесат за напредъка на нашата родина като съвременна, демократична и високоразвита държава, достоен и пълноценен член на ЕС

От името на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов приветствие към участниците във форума за изпълнението на международната инициатива отправи зам.-министър Веселин Вучков. “Констатацията, че в целия Европейски съюз гражданите от ромски произход най-често се оказват в положение на социално и икономическо изключване даде преди седем години основание да започне работа по създаването на международна инициатива, която да спомогне за обмена на информация, изследвания и добри практики за интегриране на онази част от ромското население, която се намира в подобно положение”, заяви зам.-министър Вучков. Той подчерта, че от първостепенно значение е постигнатите резултати по отделните проекти да бъдат превърнати в система от политики, както и да се определи много по-ясно европейският контекст на националната политика за интегриране на ромите. “Вече разполагаме с проект на Рамкова програма за интегриране на ромите с визия до 2020 г., който предстои да бъде приет от Министерския съвет”, посочи заместник вътрешният министър. Той припомни също така, че Министерството на вътрешните работи осъществява вече няколко години стратегията “Полицията в близост до обществото”. В рамките й са изпълнени редица проекти както за подобряване на информираността на населението, включително и в кварталите с преобладаващо население от ромски произход, така и за повишаване на уменията на полицаите за работа в мултикултурна среда. Зам.-министър Вучков пожела успех на форума и изрази увереност, че съвместните усилия ще допринесат за напредъка на нашата родина като съвременна, демократична и високоразвита държава, достоен и пълноценен член на Европейския съюз.