Веселин Вучков: Вярвам, че ефективното и взаимно полезно международно сътрудничество с всички ангажирани партньори е гаранция за високи резултати

Той откри конференция по проект: “Полицейска дейност по противодействие на наркотиците на Балканите”. Проектът си поставя целта да повиши ефективността на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС, трети страни и международни организации при противодействието на трафика на хероин.
На днешния форум бе представена информационна брошура на проекта

Зам.-министър Веселин Вучков откри конференция по проект “Полицейска дейност по противодействие на наркотиците на Балканите”. Той поздрави участниците във форума от името на министър Цветан Цветанов и заяви, че високо ценим възможността България да бъде домакин на тази конференция. Участваме активно в проекта, защото оценяваме необходимостта от ефективно противодействие на този вид престъпление. Имаме желание да допринесем за стабилността на региона, а оттам – и за осигуряването на общоевропейската зона на правосъдие, свобода и сигурност. България, като външна граница  на ЕС, се намира в стратегически географски регион, пресичан от важни пътища, свързващи Европа и Азия, през чиято територия преминава т. нар. “Балкански път” на наркотиците, използван основно за трафик на хероин.
В отговор на предизвикателствата, произтичащи от явлението трафик на наркотици, през последните години България изгради целенасочена и последователна политика в тази област.
Основното предимство на проекта е възможността за директни контакти на експертно ниво между държави-членки на ЕС, трети страни и международни организации, което съществено подобрява взаимодействието и обмена на информация в реално време, планирането на съвместни операции и създаването на съвместни групи за разследвания.
Убеден съм, че проектът Drug policing Balkan ще има важна добавена стойност към пълноценното участие на всички държави от региона в международната борба с трафика на наркотици. Вярвам, че ефективното и взаимно полезно международно сътрудничество с всички ангажирани партньори е гаранция за високи резултати.
Двудневният форум, в който участват представители на държави-членки на ЕС, на Западните Балкани, САЩ, Европол, Интерпол и Бюрото на ООН по наркотиците и престъпността с тях се провежда  в хотел “Феста София”.
На днешния форум бе представена информационна брошура на проекта. На предвидените работни срещи ще се обсъждат възможностите за подобряването на оперативното сътрудничество в борбата с трафика на наркотици по “Балканския път на хероина”, ще се търсят нови форми на взаимодействие и обмен на оперативна информация, както и на възможности за създаване на съвместни групи за разследване. Представителите на конференцията ще обсъждат и конкретни оперативни казуси.

*****
Проектът е инициатива на ФМВР на Република Австрия, започнала по време на австрийското председателство на ЕС през първата половина на 2006 г.  Той е финансиран от Европейската комисия и неговата цел е повишаване на ефективността на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС, трети страни и международни организации при противодействието на трафика на хероин.
В рамките на първата фаза от проекта са проведени три работни конференции –  две в Австрия през 2007 и 2008 г. и една в Хърватия през 2008 г.
През 2009 г. австрийската страна кандидатства пред Европейската комисия и получи съгласие за 100-процентово финансиране на допълнителни дейности по проекта. Основният ангажимент на МВР като партньор във втората фаза е свързан с координиране и организация на първата от поредицата конференции.