Вашият живот е история на Вселената

Вашата биография е биография на Вселената. Вие сте просто страници и абзаци от нея, препинателни знаци. Съществуванието е огромен оркестър; вие сте малко ноти и инструменти. Ако сте в съзвучие с цялото – изпитвате блаженство, ако сте в дисонанс – изживявате нещастие. Това е така просто. Затова, ако сте нещастни, помнете, че сте се изправили срещу цялото. Поправете  грешката. Никой не е отговорен за нея, освен вие. Поемете отговорността и когато почувствате блаженство, запаметете този урок. Сега сте съзвучни с цялото, повтаряйте го отново и отново. Нещастието и блаженството са велики учители. Стига да е възможно да наблюдаваме и се учим с помощта на тези учители, няма да има никаква нужда от други.