Ваньо Танов: Пазарът е най-справедлив и той сам регулира нещата

Пазарът е най-справедлив и той сам регулира нещата, така че вие като бъдещи мениджъри трябва да отстоявате своите виждания и да не допускате неикономически мерки да влияят на вашите решения. Това посъветва студентите от УНСС директорът на Агенция „Митници“ Ваньо Танов по време на публична лекция на тема „Дейността на Агенция „Митници“ в условията на икономическа криза“.
Агенция „Митници“ се нуждае от млади и образовани хора, които имат желание да работят за бъдещето на България, обясни още Танов и допълни, че след края на структурната реформа са създадени условия работата в митническата администрация да стане по-привлекателна за младите специалисти. Съкращаването на над 600 щатни бройки е дало възможност стартовата заплата да се покачи от 380 на около 600 – 800 лева.
Като основен приоритет в работата си директорът на Агенция „Митници“ определи повишаването на събираемостта на акцизите. Направени са редица законодателни промени, които да ограничат възможностите за злоупотреба с акцизни стоки, изградена е GPS-система, ще бъдат въведени и измервателни уреди в данъчните складове. Предприетите мерки вече дават резултат и благодарение на тях в разгара на кризата ние събираме такива приходи, каквито са били и в самото начало на икономическата кризата, обясни още Танов и даде за пример приходите от акциз върху тютюневите изделия, които за първите три месеца на 2010 г са с 0,7% повече от същия период на миналата година. В скоро време ще бъде създадена мобилна група, специализирана за борба с нелегалните цигари.
Агенция „Митници“ е изчистила всички свои задължения към икономическите оператори, заяви още директорът на Агенция „Митници“.