Бюлетин за международната дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията за периода 2003 – 2010 година

В Бюлетина за международната дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за периода 2003 – 2010 година са разгледани международноправната рамка за защита на класифицираната информация и установеното двустранно и многостранно сътрудничество с държави, с които Република България поддържа активни икономически и политически отношения, както и контактите в областта на защитата на класифицираната информация на Република България с НАТО и Европейския съюз.

В рамките на двустранното сътрудничество председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията провежда множество работни срещи с ръководителите на дипломатически мисии и военните аташета в Република България с цел представяне на дейността на Комисията като Национален орган по сигурността на информацията на Република България.

В бюлетина е отделено внимание на  участието на ДКСИ в редовните годишни срещи на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG), като през 2008 година Комисията е домакин на 23-та годишна среща в София и получава много висока оценка за нея от участниците.