Българско сирене и кашкавал ще се рекламират в Норвегия и ОАЕ

Промоционална програма за млечни продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал) в Норвегия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) на  Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) е една от предложените промоционални програми по Европейската схема за промоция на земеделски и хранителни продукти за пазара на трети страни. Подаденото предложение предстои да бъде разгледано по националната процедура от комисията към МЗХ.

Промоционалната програма на НАМ е с продължителност 3 години. Целите, заложени в нея, са свързани с увеличаване на пазарния дял на европейските млечни продукти спрямо подобни продукти, растеж на търсенето на европейски млечни продукти на целевите пазари и подобряване имиджа на европейските продукти в целевите страни. Като основни теми са обособени въпросите, свързани с качеството и безопасността на храните и изграждане на положителен имидж на продуктите с европейски произход. Акцент се поставя и на традиционните хранителни навици и начина на живот – сирене с високо качество.

Промоционалната програма е насочена към следните целеви групи: потребителите в лицето, което отговаря за покупките в едно домакинство, ангажираните с информиране на обществеността, професионалистите на пазара (включват вносители, дистрибутори, търговци на едро, големи вериги супермаркети).

В промоционалната програма се предвижда изработването на лого и уебсайт, изработването на печатни материали, участие в изложения, работни посещения, презентации на продукти, публикации и ТВ реклама.