Българското училище в Кувейт отбеляза 3-та годишнина от създаването си

С тържество и празнична програма бе отбелязана 3-та годишнина от създаването на българското училище в Кувейт.

В поздравлението си към  учениците, учителите и присъстващите родители посланик Илко Шивачев заяви, че с активната помощ на посолството вече три години училището в далечен Кувейт е център на просвещението и българщината. Той отбеляза значението на създадената към него библиотека с над 1000 тома и на сформираната театрална трупа от ученици. Посланик Шивачев увери присъстващите, че и занапред българската мисия ще  помага за все по-добрата работа на училището и ще съдейства пред Министерството на образованието, младежта и науката  за издигане статута на получаваните дипломи, както и за по-добра материална база и учебници.

Учениците изнесоха програма от популярни възрожденски песни и стихотворения.