Български организации могат да участват в Инициативата за финансиране на проекти по глобалните въпроси на жените

Посолството на САЩ в България съобщи, че  български организации могат да участват в Инициативата на Държавния секретар на САЩ за финансиране на проекти по глобални въпроси на жените. Намерението на тази инициатива е да бъде подпомогнато изпълнението на програми, целящи напредъка на жените по света в областта на политиката, икономиката и социалните права, като например разширяване на достъпа на жените и момичетата до образование и здравна помощ, борба с насилието над жени и момичета във всичките му форми, както и цялостна подкрепа за човешките права на жените, съобщават от посолството. В съобщението се казва, че се очаква кандидатите да проявят творчески подход при посочването и представянето на приоритетните въпроси, пред които са изправени българските жени. Проектните инициативи, насочени към този фонд, могат да включват ( но не са ограничени само до) следните теми: образование, безопасни храни, промени в климата, насилие по полов признак, икономически възможности, демокрация и политическо овластяване, правни реформи. Предложенията не бива да надхвърлят шест страници и трябва да включват изложение, което ясно идентифицира разглеждания проблем, резюме на предлаганата програма, подробен бюджет, който не надхвърля 100 000 долара и описание на организацията реципиент. Допълнително изискване е времетраенето на проекта да не надхвърля година и половина.Кандидатите могат да представят своите предложения на Посолството на САЩ в София на адрес pdbulgaria@gmail.com до 5 февруари 2010 г. Кандидатурите ще бъдат разгледани в Посолството, за да се реши кои от тях ще бъдат изпратени по-нататък за участие в глобалния конкурс. До 19 март 2010 г. Посолството на САЩ ще бъде уведомено относно решенията за субсидиране./КРОСС/