Българската система за спешни повиквания беше представена на уеб конферентна среща на Европейската асоциация на спешните номера

Само за миналата година служители на телефон 112 са приели и реагирали на 4 милиона обаждания

Националната система за спешни повиквания беше представена на уеб конферентна среща, която се проведе вчера. Целта на инициативата, организирана от Европейската асоциация на спешните номера (EENA), е обединяване на усилията на експертите, обмен на опит и добри практики в развитието на системите за спешни повиквания към телефонен номер 112.
Директорът на дирекция „Национална система 112”–МВР Стоян Граматиков представи законовата рамка, организацията и обхвата на българската система, структурата на шестте центъра 112, както и механизма на взаимодействие между тях и службите за спешно реагиране – полиция, пожарна, Гражданска защита, Спешна медицинска помощ и НМКЦ, Морско спасяване и Планинска спасителна служба. През 2009 г. системата на спешния телефон у нас е обслужила около 4 милиона обаждания, като средното време за приемането на повикване е по-малко от 4 секунди, отчете той.
По данни от ежегодните социологически проучвания „Евробарометър”, през 2008 г. 45% от хората са посочили 112 като телефон за спешни и критични случаи, през 2009 г. процентът е нараснал на 52.
Популяризирането на единния телефон в България стартира още през юли 2007 г., като след цялостното въвеждане на системата през 2008 г. е проведена втора информационна кампания, за чиито цели са били изработени листовки, плакати, стикери, календари, банери, радио и телевизионен клип, както и документален филм „112 – Телефонът, без който не можем”
В рамките на срещата бе очертано и бъдещото развитие на системата за спешни повиквания в България. Експертна група е разработила „Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112”. Заложените в нея технически аспекти включват въвеждане на услугата eCаll, локализация на повикванията по GPS координати, компютърно управление на реагиращите единици, осигуряване на възможност за видео повиквания към 112 и автоматично следене на местоположението и състоянието на силите и средствата за реагиране.
Презентация на българската система за спешни повиквания публикуваме на английската версия на сайта: http://press.mvr.bg/en/News/news100429_01.htm