Българската асоциация на търговците на агротехника поиска съдействие за подпомагане на сектора

Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов обсъди с управителния съвет на Българската асоциация на търговците на агротехника проблемите и перспективите в сектора. Представителите на асоциацията поискаха съдействието на ръководството на МЗХ за подпомагане на сектора, създаване на условия на конкурентноспособност и условия за внос, продажбата и сервиза на високопроизводителна съвременна  селскостопанска техника в България.

Христофор Бунарджиев, председател на управителния съвет на асоциацията представи информация за състоянието и вноса на земеделската техника в България. Данните показват, че машинния парк в земеделието е слязло до нивото на 1969 година и има значително изоставане в областта на техниката, което поставя земеделските производители в изключително неизгодни условия.

Зам.-министър Преслав Борисов съобщи, че до края на март ще бъдат проведени работни срещи с представителите на асоциациите, обединяващи практически всички субекти, за да бъде направен цялостен анализ и създадена единна Стратегия за управление на земеделието.