Българо-катарски фонд ще подпомага лечението и развитието на деца със специални нужди

Министерският съвет одобри проект на междуправителствено споразумение с Катар в областта на грижите за деца със специални нужди. Документът дава възможност за продължаване и подпомагане на политиката по отношение на децата със специални нужди.

Акцентът е поставен върху подкрепата на лечебни заведения и центрове, профилирани в грижата за такива деца, както и за реализиране на конкретни медицински и социални дейности, подпомагане обучението на медицински и немедицински специалисти, за развитие на науката и други проекти от взаимен интерес. За реализиране на договореностите се предвижда създаването на специален фонд, в който ще постъпват финансови дарения, целеви средства от Катар и от държавния бюджет на България, както и от други външни източници. Предвижда се отделните проекти да се договарят между страните чрез допълнителни споразумения.

Споразумението набелязва първия проект между двете държави – „Регионален център за деца със специални нужди”. Проектът ще бъде ориентиран към подкрепа на филиала в Момин проход на лечебното заведение „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД. Реализацията му ще даде възможност филиалът да се превърне в заведение, което осигурява на децата със специфични здравословни нужди индивидуално лечение и последваща оценка в рамките на кратки болнични престои, а на техните родители – обучение и подкрепа за необходимите грижи за децата.