България ще продължи участието си в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

Основните предизвикателства пред мисиите и операциите на Европейския съюз, сътрудничеството с НАТО и развитието на отбранителните способности на съюза обсъдиха министрите на отбраната на страните-членки на ЕС на срещата в Палма де Майорка, Испания. Неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на Европейския съюз е първият форум в такъв формат след влизането в сила на Лисабонския договор през декември 2009 г.

Министърът на отбраната Аню Ангелов потвърди пред участниците в срещата ангажимента на страната ни за продължаване на участието на българския контингент в операция „Алтеа”. На политическо ниво предстои да бъде взето решение операцията да се трансформира в мисия за обучение и изграждане на способностите на въоръжените сили на Босна и Херцеговина.

По време на международния форум министър Ангелов  предложи да продължат дебатите в рамките на съюза относно промяна на концепцията за използването на Бойните групи на Европейския съюз, с цел усъвършенстване на тяхната структура и на процедурите за тяхното бързо развръщане в райони на природни бедствия и указване на ефективна помощ за ликвидиране на последствията. Високо бе оценено участието на български военен медицински екип в хуманитарната мисия в помощ на населението, пострадало от земетресението в Хаити.

Mинистрите на отбраната подкрепиха разширяването на целите на операцията на Европейския съюз за борба с пиратството в Аденския залив ATALANTA. В тази връзка се очаква и увеличение на персонала и ресурсите за операцията. Министрите обсъдиха и инициативата на испанското председателство за провеждане на операция за обучение на сомалийските сили за сигурност. Мисията ще бъде разположена в Уганда и се очаква да стартира през май.

В отделно заседание с участието и на министри на отбраната на страни от Северна Африка – представители на Отбранителната инициатива 5+5 (Алжир, Либия, Мароко, Мавритания и Тунис) бяха обсъдени основни сфери на възможното сътрудничество на ЕС. Фокусът на дискусията бе поставен на борбата с организираната престъпност, трафика на наркотици и нелегалната имиграция.

Основна тема през втория работен ден от срещата бе развитието на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. В дискусията  участва генералният секретар на Алианса Андерс Фог Расмусен. Бяха одобрени създаването на стабилна рамка на сътрудничество между ЕС и НАТО, оптимизирането на ресурсите и увеличаването на ефективността и сигурността в случай на действие в един оперативен театър. Съвместните усилия ще бъдат насочени към преодоляването на недостига на транспортни хеликоптери, както и към хармонизирането на програмите за борба с импровизираните взривни устройства.

В рамките на форума министрите на отбраната обсъдиха засилването на ролята на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), с цел осъществяване на ключовите програми за изграждането на необходимите способности в подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Бе обсъдена и идеята за формалното включване на срещите на министрите на отбраната в рамките на Съвета „Външни отношения” на Европейския съюз като орган за вземане на решения в областта на сигурността, отбраната и управлението на кризи.