БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ ОТПАДАНЕТО НА ВИЗИТЕ ЗА МАКЕДОНИЯ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА ОТ 19 ДЕКЕМВРИ

parlamentБългария ще подкрепи отпадането на визовия режим на ЕС за гражданите на Македония, Сърбия и Черна гора от 19 декември 2009 г. на предстоящия Съвет на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, който ще се проведе в Брюксел на 30 ноември и 1 декември.

С това страната ни потвърждава твърдата си подкрепа за европейската интеграция на тези държави.

Българската позиция за участие в заседанието на Съвета беше одобрена по време на редовното заседание на Съвета по европейските въпроси в Министерския съвет.

Съобщението е на специализирания сайт euaffairs.government.bg, който предоставя информация за координационния механизъм по европейските въпроси в България.

Очаква се в рамките на заседанието правосъдните и вътрешните министри на държавите-членки на ЕС да упълномощят Председателството на съюза да подпише споразумение със Съединените щати относно обработката и предаването на данни за финансови операции за целите на Програмата за проследяване финансирането на тероризма.

В частта «Правосъдие» министрите от ЕС ще обсъдят предложение за Рамково решение на Съвета относно трансфера на производства по наказателни дела.

България е съвносител на предложението, което предвижда обща правна рамка за трансфер на наказателни производства между държавите-членки и урежда условията, при които наказателно производство, образувано в една държава-членка, може да бъде прехвърлено в друга.