България се включи в отбелязването на Деня на Франкофонията в Санкт Петербург

На 22 март 2010 г. в Генералното консулство на Белгия в Санкт Петербург се състоя среща със студенти по международни отношения от различни висши учебни заведения в града,  посветена на Деня на Франкофонията. В нея участваха ръководителите на консулските представителства на Белгия, България, Гърция, Франция и Кипър, в качеството на страна-наблюдател.

Генералният консул на Франция Мишел Обри запозна гостите с основните идеи и цели на Организацията на франкофонските държави. От своя страна присъстващите на срещата дипломати  представиха историята, традициите и участието на страните си в Организацията на франкофонията. След направените изложения последва  непринуден разговор по широк кръг въпроси, свързани с перспективите на франкофонското движение, сътрудничеството в областта на образованието, бъдещето на руския език в ЕС и др.

В рамките на Дните на Франкофонията в Санкт Петербург – 15 -25  март 2010 г. – се провеждат редица културни и образователни прояви, включващи фестивал на франкофонски филми, творчески срещи, конференция и др.