България получава възможност за удължаване на сроковете за шест проекта за сектор околна среда по Програма ИСПА

В МОСВ се получи официално съобщение, че е издаден документ „комюнике” от ЕК, с който се дава възможност да бъде удължен периодът на допустимост на разходите за проектите по програма ИСПА, одобрени за финансиране от Европейската комисия след 1 януари 2004 г.
В сектор околна среда проектите, одобрени за финансиране през 2004 г., са шест – четири инфраструктурни проекта и два за техническа помощ. Това са инфраструктурните проекти за подобряване управлението на водите в градовете София, Сливен и Кюстендил, както и проектът за изграждане на сероочистващи инсталации в ТЕЦ Марица Изток 2. В допълнение попадат и два проекта за техническа помощ за подготовка на проекти в сектор води и отпадъци за бъдещо финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013”. Общата стойност на финансовите им меморандуми е 205 милиона евро.
Предстои да се извърши процедура, свързана с аргументиране на искането от страна на държавата. Удължаването на периода за допустимост на разходите ще се извършва след индивидуална преценка от Европейската комисия на всеки конкретен случай.