България подписа четири споразумения с ЕБВР на обща стойност 12.2 млн. евро

България подписа четири споразумения за финансиране на различни проекти от Международен Фонд Козлодуй (МФК) по време на 18-тото заседание на Асамблеята на донорите на фондовете за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове в ядрените централи в Бохунице – Словакия, Игналина – Литва и Козлодуй – България.

Заседанието на асамблеята, в което от българска страна участват министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и зам. министър Мая Христова,  се проведе на 19 и 20 ноември в Лондон.

Министър Трайков подписа в Лондон меморандум за безмъзмездна помощ в рамките на програмата за енергийна ефективност в публични сгради. Помощта е на стойност 5 млн евро и включва техническа помощ за подготовка на програмата (0.3 млн. евро), маркетинг на проекта (0.25 млн. евро), обучение и консултантска подкрепа (0.25 млн. евро), както и помощ за местните власти при прилагане на програмата (4.2 млн. евро).

Досега са рехабилитирани повече от 200 обществени сгради в страната, в резултат на което спестената консумация на ток в тях е близо 50%. Въз основа на тези резултати е взето решение за разширяване на проекта, който трябва да обхване всички обществени сгради в България. Понастоящем съществуват около 6 000 сгради държавна и общинска собственост, за които е необходимо да бъдат инвестирани около 250 млн. евро.

По време на посещението си в Лондон министър Трайков подписа и споразумение за безвъзмездна помощ за изграждане на малка ВЕЦ 1.25 MW на територията на Рилския манастир. Проектът цели сигурност и надеждност на енергоснабдяването на манастира. Допълнителна цел е рехабилитирането на сградите на манастира и други обществени сгради в община Рила, като се използват средства от продажбата на неизползваната електроенергия. Финансирането на проекта е в размер на 2.9 млн. евро.

Изпълнителният директор на ДП „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Борис Пеков подписа изменение и допълнение на Споразумението за безвъзмездна помощ за подпомагане ръководството на ДП РАО в проектирането и изграждането на Национално хранилище за погребване на ниско- и средно кратко живущи радиоактивни отпадъци. С изменението помощта се увеличава със 100 хил. евро, достигайки до 3.1 млн. евро.

Четвъртото споразумение, което бе подписано в британската столица, е за подготовка на технически проект, изграждане и въвеждане в експлоатация  на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Тези дейности ще бъдат финансирани от МФК с 4.2 млн. евро.

По време на 18-тото заседание на Асамблеята на донорите в Лондон бе направен и преглед на изпълняваните досега проекти, финансирани от МФК.

МФК е създаден през 2001 г. с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ Козлодуй. Администратор на помощта е ЕБВР. Управлението на средствата от българска страна се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Според правилата на МФК банката предоставя средства за финансиране или съфинансиране на отделни проекти след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите, в която решаващ глас има Европейската комисия (договорената безвъзмездна помощ от ЕС е най-голяма сред донорите – 550 млн. евро)

До момента договорените средства в рамките на МФК са 512.675 млн. евро. В областта на ядрената енергетика са подписани осем споразумения на стойност 292.355 млн. евро. Още 220.320 млн. евро са отпуснати по 23 споразумения в сектор неядрена енергетика. За периода 2010 – 2013 година са договорени допълнително 300 млн. евро от ЕК.