България определи областите на социално осигуряване, за които се предоставя защита на моряците

Правителството определи областите на социално осигуряване, за които българското законодателство предоставя защита на моряците при работа на борда на кораб. Изискването за това е на Морската трудова конвенция на Международната организация на труда, която страната ни ратифицира през 2009 г.

От деветте области, посочени в Стандарт А4.5 към Конвенцията, България покрива медицинските грижи, обезщетенията за болест, за старост, при трудови злополуки, при майчинство и при инвалидност.