България обсъди възможността за възобновяване на износа на ток за Косово

Възможностите да бъде възобновен износът на ток за Косово бяха сред основните теми на разговорите между министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на енергетиката и минната промишленост на Република Косово Юстина Широка-Пула. Двамата министри подписаха Меморандум за сътрудничество в енергетиката. Документът предвижда създаване на смесена група, която ще обсъжда въпросите от взаимен интерес в енергетиката и въгледобива, електроцентралите на въглища, топлоцентралите, ВЕИ и др.

Косово започва преструктуриране на въгледобивния си сектор, както и изграждане на нова електроцентрала с мощност 500 мегавата. България може да бъде полезна с висококвалифицираните си специалисти и опит в тези дейности, каза след подписването на меморандума министър Трайков.

Министър Широка-Пула изтъкна важността на подписания документ за развитието на енергетиката в нейната страна. Тя изрази задоволството си от предстоящото партньорство с България като страна членка на ЕС. Г-жа Широка-Пула подчерта също, че двете държави имат много общи точки в индустриалното си развитие и българския опит ще е особено ценен за Прищина.

Българските специалисти ще споделят своите умения в модернизацията на миннодобивни предприятия в Косово, предвижда меморандумът. Страната ни може да помогне при формирането на националната политика на страната в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. Наши компании ще могат да участват в различни търгове за изпълнение на енергийни проекти.

През първите 11 месеца на 2009 г стокообменът на България с Косово е на стойност 43.6 млн. евро, което нарежда републиката на 38-о място в износа и на 81-о във вноса на страната ни. Двамата министри изразиха увереност, че след енергетиката сътрудничеството между двете странии ще продължи и в други области от взаимен интерес.