България и Румъния подписаха Меморандум за сътрудничество в аеронавигационното обслужване

Министърът на транспорта,информационните технологии и съобщенията Александър Цветков и министърът на транспорта и инфраструктурата на Румъния Раду Берчану подписаха днес Меморандум за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване на функционален блок въздушно пространство между двете страни.

Меморандумът определя цялостната управленска структура на проекта DANUBE FAB, с който трябва да бъде създаден функционален блок от въздушно пространство между България и Румъния. Създаването на подобни въздушни блокове е част от политиката на ЕС по изграждането на Единно европейско небе. Срокът за установяване на общи въздушни блокове за всички страни-членки на ЕС е 4 декември 2012 г. и по този начин Република България изпълнява това си задължение в указаните от европейското законодателство рамки.

Проектът DANUBE FAB е одобрен за финансиране на Фаза 1 (Етап 2), Фаза 2 и Фаза 3 със средства, отпуснати от Европейската комисия (ЕК) чрез програмата TEN-T. Финансирането от ЕС е в размер на около 2.5 млн. евро, от които по 50% за България и 50% за Румъния. Останалата част от финансирането на проекта от 2.5 млн. евро е разделена поравно между службите, отговарящи за контрола на въздушното пространство над двете страни. Няма да бъдат инвестирани средства за техника и софтуер, а само за синхронизиране на системите, за обучение, симулации и т.н.

С реализирането на проекта между България и Румъния ще се постигне уеднаквяване на правилата и процедурите за аеронавигационно, информационно и метеорологично обслужване на полетите във въздушното пространство на двете страни. Ще бъде създадена съвместна организация на въздушното пространство без оглед на националните граници, което ще доведе до избирането на най-преките трасета за самолетите при прелитането над двете държави – самолетите няма да бъдат отклонявани от най-изгодата им траектория. В момента прелитайки през различните държави авиокомпаниите трябва да се съобразяват с местните изисквания и особености. Това понякога води до отклоняването на самолета от най-изгодната му траектория, което води до забавяне, по-големи разходи на гориво, замърсяване на околната среда и т.н.

С осъществяването на проекта между България и Румъния прелитащите самолети през двете държави ще се съобразяват с общите правила и процедури, които ще бъдат създадени. Това ще скъси дължината на трасетата за прелитане, ще увеличи пропускателната способност на въздушното пространство на двете държави, ще намали допълнителните разходи за авиокомпаниите и ще доведе до намаляването на вредните емисии, същевременно ще се повишат ефективността и безопасността на полетите.