България и Косово подписват Меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Косово ще подпишат утре, 26 февруари 2010 г.,  Меморандум за сътрудничество в енергийната област. Документът ще бъде подписан от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на енергетиката и минната промишленост на Република Косово Юстина Широка-Пула.

Българската страна предлага да сподели своя опит в преструктурирането на енергийния сектор и модернизацията на производствени и миннодобивни предприятия в новата независима република. В рамките на двустранните отношения България може да допринесе за разработване и провеждане на национална политика в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. Ограниченото и ненадеждно електроснабдяване на Косово дава възможност за износ на електроенергия от нашата страна, както и за участие на български специалисти в ремонта и рехабилитацията на електроцентрали в Косово. Наши компании могат да участват в различни търгове за изпълнение на енергийни проекти. Косово работи върху мерки за подобряване на бизнес средата и привличане на чуждестранни инвестиции, което дава възможност български фирми да инвестират в енергийния сектор на новата независима република. Откриването на търговско-икономически и на културно-информационни центрове би допринесло за реализация на съвместни проекти от взаимен интерес в бъдеще.

През първите 11 месеца на 2009 г стокообменът ни с Косово е на стойност 43.6 млн. евро, което нарежда републиката на 38 място в износа и на 81 във вноса на България.