България изработва Национален план за контрол на улова на калкан за 2010 г.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан за 2010 г. и идентифициране на риболовните съдове, които да бъдат включени в списъка на корабите, участващи в усвояването на квотата за калкан през 2010 г.

Съгласно Регламента на Съвета за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г. ,България е задължена да представи „Национален план за контрол на улова на калкан за 2010 г.“ на Европейската комисия до 15 февруари 2010 г.

Планът ще бъде разработен в съответствие със „Съвместна декларация на Съвета и Комисията от 20 ноември 2009 г., съгласно която България трябва да представи списък на корабите, които ще придобият право за участие в улова на калкан. Те ще получат специално разрешително в съответствие севропейските разпоредби, съобщава пресцентърът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

За да бъдат включени в списъка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2010 г., кандидатстващите следва да подадат в едно от Териториалните звена (ТЗ) на ИАРА Заявление /по образец/, публикувано на интернет сайта на агенцията и налично в ТЗ.

Заявление за участие в риболова на калкан през 2010 г. могат да подават лица, притежаващи риболовни съдове, вписани в Регистъра на риболовните кораби и дънни мрежи, с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm.

Крайният срок за подаването на заявления за участие в усвояването на квотата за калкан за 2010 г. е 27 януари 2010 г.

Одобреният списък на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2010 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на ИАРА и на общественодостъпни места не по-рано от 15 февруари 2010 г.

Съгласно представения от България и Румъния План за действие с елементи на съвместен многогодишен план за управление на запасите от калкан, ИАРА е определила вече пристанищата за разтоварване на калкан и това са: Шабла, Каварна, Балчик, Варна, Несебър, Созопол, Приморско и Царево.

На 23 ноември 2009 г. Агенцията по рибарство стартира и тралната снимка на калкана.

Българската страна в лицето на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури успя да защити квотите за улов на калкан и те да не бъдат драстично намалени. На 20 ноември 2009 г. на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел, ЕК реши да намали само с 2 тона квотите за улов на калкан през 2010 г. на България и Румъния /от 50 тона на 48 тона за всяка страна/. (Портал Европа)