Бронхи

Главните бронхи започват от бифуркацията  и се простират до хилума (вратата на съответния бял дроб). Десния главен бронх е с дължина ~3 см и с по-широк лумен отколкото левия. За това при попадане на чуждо тяло в долните дихателни пътища се намира в десния главен бронх. Левия главен бронх  4 – 5 см, разположен е под ъгъл спрямо трахеята и е по-голям спрямо десния. В хилома на всеки бял дроб, главните бронхи се разклоняват на бронхи с по-малък калибър – дялови бронхи. В десния бял дроб те са 3 – горен, среден и долен, а в левия 2 – горен и долен. Броят на тези бронхи съответства на дяловете на съответния бял дроб. Дяловите бронхи се разполагат на сегментни бронхи.

Горният десен дялов бронх клонира на 3 сигментни бронха – среден, десен и на два, а долния десен на 5. Левия дялов бронх се разклонява на 5 сигментни бронха. След около 9 – 10 деления на сигментните бронхи се получават т.нар. бронхиални клонове. Те навлизат в съответното делче на белия дроб, като лумена им е около 1мм, а в стената си не притежават хрущялни елементи. По БНА тези клонове се наричет делчеви бронхи.