Бременност и деца – от чистата или нечистата материя, с която майката разполага, зависи какво дете ще се роди

бебе и майкаОт чистата или нечистата материя, с която майката разполага, зависи какво дете ще се роди – светия или престъпник. В процеса на зачеването и създаването на детето Божественото още не присъства – това е нисш процес. Божественото иде отпосле, след раждането на детето, когато то се диференцира като материя и дух. Докато е само материя, в него няма нищо възвишено.

Кога умира човек, кога се събаря една къща? Когато не е направена според правилата на природата, както и според изискванията на техниката. Ако детето се зачене при неблагоприятни условия, то не може да живее дълго. Първото влияние на човека иде от майката и бащата. Майката влияе на детето си, докато е още в утробата, и чрез своите мисли, чувства и постъпки. Не по-малко влияние върху развитието на детето оказва храната на бременната жена, както и тази, която дава на детето си след раждането му. От духовния живот на майката зависи какво ще бъде детето. Майка, която иска да роди добро, разумно и здраво дете, непрекъснато трябва да държи тази идея в ума си. Каквото дете желае майката, такова ще роди. От майката зависи какви да бъдат децата й. Всяка жена, която иска да стане майка, да има дете, което да служи на Бога, не трябва да допуща нито едно лошо чувство в сърцето си, нито една лоша мисъл в ума си, нито едно лошо действие, в душата си никога да не се съблазнява.

През време на бременността си жената е крайно впечатлителна, поради което всичко се отразява върху детето. Като знае това, тя трябва да избягва срещи с хора, които имат физически или психически недостатъци. Пороците на майката и бащата се предават на детето чрез кръвта. Докато живеете на този свят, има ред условия да се предадат недъзите на този свят и вие да ги приемете. Мъж и жена, които са живели в любов и чистота, раждат здрави деца, жизнеспособни, пълни с любов.

Докато е бременна, жената трябва да държи в ума си чисти желания и в сърцето си чисти мисли, да не поквари кръвта на детето си. Предаде ли своята нечиста кръв на детето, то ще носи последствията на тази кръв цял живот. Ще се чудите след това защо детето ви е болезнено и с жълт цвят на лицето.

През време на своята бременност жената трябва да се храни правилно, при добро, хармонично разположение на духа. При това никога да не яде, преди да бъде поставена при най-благоприятни условия. Тя трябва да диша дълбоко, да мисли и да чувствува право. Понеже в това състояние жената е силно чувствителна и възприемчива, с голямо въображение, ближните й, както и тя самата трябва да си създава гледки, занятия и удоволствия най-възвишени. Сутринните й разходки трябва да стават при изгрев, да наблюдава красивите картини на изгряващото слънце, после да се разхожда в градини, докато цъфтят красиви, благоуханни цветя, дето се развиват хубави плодни дръвчета. Дето животът расте и се развива, там е неговият смисъл. Чистотата, както физическата, така и духовната е необходимо условие за бременната жена. Де ще намерите по-голяма чистота от тази в природата?

За тази цел тя трябва да посещава чисти извори и реки, водите на които да служат като огледало на нейния живот. Тихите, приятни нощи с небе, осеяно с безброй трептящи звездици, също представят незаменими картини за жената, бъдеща майка.

В бъдеще жената като бременна още трябва да научи детето как да яде. Храната, която приема бременната, и начинът, по който я приема, оказват голямо влияние върху детето, което ще се роди. Храната създава човека, тя го повдига, но и понижава. Най-голямото зло на съвременната жена е помятането. Статистиката показва, че в Ню Йорк през 1905 г. е имало сто хиляди помятания. Не е позволено на човека да помята дете нито от ума си, нито от утробата си, нито от сърцето си, ако иска да бъде християнин. Дойде ли ви една добра мисъл, вие казвате: „Ще я изхвърля.” Ще я изхвърлиш, ама после ще боледуваш. Не е грях, дето си помислил лошо, но грехът се състои в помятането. Има вече в света идиоти. Лошите мисли, които ви мъчат са ония деца, ония мисли, ония желания, които сте помятали някога, и те сега ви препятствуват във всяко едно начинание. Затова от сега нататък да не помятате, и да се молите на Господа да ви прости за лошото използуване на всички добри мисли и желания, на всички ваши деца, които сте убили.

Жените, които искат да се освободят от бременността, не знаят, че всяко насилие върху себе си носи освен физически, още и духовни последствия.

Помятането е десет пъти по-опасно от раждането, защото природата е разумна, компенсира всяка жена. Тя с всяко раждане се обновява, става по-умна, а онази, която помята, губи сърдечни и органични сили.

След раждането вътрешната връзка между децата и майката продължава, макар и по друг начин. Дете, което майка му не го е носила на ръце и не го е кърмила, губи нещо изключително ценно. Има връзка между етерните двойници на майката и детето. Затова детето не трябва да живее далеч от майка си до 14-годишната си възраст. Майчиното мляко е от голямо значение за детето. Когато детето се допира до гърдите на майка си, върху него оказва влияние не само млякото, което поглъща, но и магнетичната сила, която изтича ту от лявата, ту от дясната гръд на майката. Друга жена ако го храни не ще произведе същия ефект. От майката излиза сила, която облагородява детето. Когато майката кърми детето си, тя трябва да има най-добро разположение, да не се гневи.

Дете, което не е кърмено от майка си, не може да стане човек, нито гений, нито светия. Когато майката кърми детето си три години наред, тя трябва да живее чист живот, без да допусне една отрицателна мисъл. Тя трябва да е тиха и спокойна, нищо да не е в състояние да наруши нейния мир.

В млякото на майката се намират разумни сили, които в никаква друга храна не можете да намерите. Майката трябва не само да роди детето и да го кърми, туй мляко трябва да бъде непокварено. Колко майки са отровили своите деца с лошото си мляко. Ако тя се гневи по няколко. пъти на ден, след няколко часа ще отрови детето си.

Ако майката е здрава, колкото повече детето бозае, толкова по-добре. Деца, които са бозали две или три години, са по-здрави. Здравият човек е същевременно добър. Всяка майка трябва да знае как да лекува децата си. Майката трябва да даде първа помощ. Първата работа на майката е да даде рициново масло на болното дете. После то да изпие няколко чаши гореща вода, а след това да му направи постна картофена чорба. Тази е първата помощ за всеки болен. Питате защо трябва да се пие гореща вода. Много просто. При храненето по стените на стомаха и червата остават мазнини и утайки, които пречат на правилното храносмилане. Горещата вода ги разтваря и регулира процесите в стомаха и червата.

Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши и краставици да яде. Ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки. Ако му липсват благородни качества, хранете го с череши. Давайте на децата си само прясна храна, предимно плодове.

Бъдещото възпитание на децата ще има като първа задача да следи за състоянието на храносмилателната система. Здрава храносмилателна система осигурява и нормална мозъчна система. Щом двете системи са в изправност, и дихателната система действува добре. Това са трите главни системи, които регулират човешките мисли и чувства. Щом те работят добре, мислите и чувствата на човека се изявяват правилно.

Онова дете, което се храни с пита, печена в жарава, има сто пъти по-голяма възможност да стане някой виден професор, отколкото това дете, което се храни с пасти, шоколад и сладки.

Когато децата ви боледуват, добре е да разтривате костта зад ушите – там е жизненият център. Тези разтривки правят организма еластичен и издръжлив. Ако детето е боледувало няколко месеца, първата работа след оздравяването му е да се окъпе и облече в нови дрехи. Старите дрехи, с които е боледувало, да се изгорят. Старите дрехи са напоени с отрицателни състояния и затова трябва да се изгорят, а не да се дават на бедните. На бедните ще давате нови дрехи.

Дайте на един човек да яде една седмица сухо жито и ще го видите преобразен. За непослушните деца майката да приложи същия режим.

Ако някое дете е своенравно, упорито, майката трябва да му даде два ореха. Числото две е магнетически метод, а ако детето е неуравновесено по характер, дайте му три ореха или ябълки. Числото три е закон на равновесие. Понякога орехите могат да се отразят зле върху организма (когато се взимат в голямо количество), понеже съдържат много йод. Значи и орехът е в състояние да отрови човека. Ако искате да развиете у детето чувство на справедливост, давайте му по четири ореха. Чувствата въобще – пет ореха, религиозните чувства – седем ореха, критически и философски ум – седем ореха. Повече от девет ореха не давайте на децата си.