Борсова рентабилност

*     Пазарна цена на акцията / Печалбата от акцията x 100
– борсова капитализация
*     Печалба от акция / Пазарна цена на акцията x 100
– Печалба от акциите
*    Реалната печалба на обикновените акционери/ Броя на емитираните обикновени акции
– коефициент на паричен дивидент
*     Дивидент от акцията/ Печалбата на акцията x 100