Борба с международната престъпност и тероризма

За да бъде жизнеспособна една политика относно имиграцията и предоставянето на убежище, ЕС трябва да разполага с ефективна система за управление на миграционните потоци, включително и проверки по външните граници и предотвратяване на нелегалната имиграция. Нужни са координирани усилия за борба с престъпните групировки, които изграждат свои мрежи за незаконен трафик на хора и експлоатират уязвими човешки същества, най-вече жени и деца.

Организираната престъпност прибягва към все по-рафинирани средства и редовно използва европейски или международни мрежи за своята дейност. Тероризмът ясно демонстрира, че може да удари с нечувана жестокост навсякъде по света.

Затова бе въведена и Шенгенската информационна система (ШИС). Тя представлява комплексна база данни, която позволява на силите на реда и съдебните власти да обменят информация за издирвани лица и откраднато имущество, например превозни средства или произведения на изкуството.

Един от най-добрите начини за залавяне на престъпници е да се проследяват  техните незаконни доходи. За тази цел и за да се спре финансирането на престъпни и терористични организации, ЕС въведе закони, които предотвратявават възможностите за пране на пари.

Най-голямото постижение от последните години в сферата на сътрудничеството между силите на реда е създаването на Европол. Службата се намира в Хага и в нея работят полицейски и митнически служители. Европол се бори с различни случаи на международна престъпност: трафик на наркотици, търговия с откраднати превозни средства, трафик на хора и незаконни канали за имиграция, сексуална експлоатация на жени и деца, порнография, подправени документи, трафик на радиоактивни и ядрени материали, тероризъм, пране на пари и производство на фалшиви еуро.