Болести на сърцето

sarce болести1. Упражнения за дълбоко дишане. В някои случаи причината за сърцебиенето е в диафрагмата, която се е издигнала много нагоре и натиска сърцето. Чрез дълбоко дишане белият дроб се разширява повече и бута диафрагмата надолу. По този начин диафрагмата се поставя на мястото и не натиска сърцето.
Да се старае да задържа въздуха, колкото се може по-дълго време. Ако причината на сърцебиенето е в диафрагмата, то човек като направи само 5 – 6 дълбоки вдишки и сърцебиенето минава.
2. Да пие топла вода.
3. Да излиза на разходка.
4. Да си измива краката до коленете с топла вода.
Често сърцебиенето произтича от притеснения, смущения, безпокойство. Това се обяснява така: тупането на сърцето се дължи на електрическо течение, което минава през сърцето. Обаче при вълнение, страх, безпокойство, тревога и пр., електричеството, което минава през сърцето, тече неправилно, нарушава се правилният ритъм на това електрическо течение и вследствие на това може да се явяват сърцебиене или други някои сърдечни болести. Това е една от важните причини за разните сърдечни болести. Ето защо човек, за да оздравее, трябва да събуди в себе си вътрешни, духовни сили, да отстрани тревогите, безпокойствата, страха и пр. От вътрешния духовен живот на човека ще зависи да победи и отстрани сърдечните удари или други сърдечни болести. Но, разбира се, човек ще вземе и външни мерки за лекуване.
1. Да седи на земята по турски, или както се казва по източному, с десния крак отгоре, а левия отдолу. Като се измори да стои в това положение, да смени краката, десният да бъде отдолу, а левият отгоре. В това положение да прави дълбоки вдишки със задържане на въздух и с бавно издишване.
2. Миене на краката всяка вечер с топла вода.
3. Миене на слабините с топла вода през вечер.
4. Да се пече на слънце умерено, и то не толкова продължително, като се покрие сърдечната област с някакъв плат.
5. Спокойствие, да не се тревожи.
Някой се оплаква от сърцебиене. Като няма знания, той ще иде на лекар, ще се остави на него да го лекува. И лекарят ще му направи няколко инжекции, но сърцебиенето не престава. Който има знания, той ще разбере, че причината за сърцебиенето се крие другаде, вследствие на което не може да се лекува с инжекции. Причините за сърцебиенето са психически. Следователно тези причини са образували ред отрови, които са влезли в кръвта на неговия организъм. А природата не търпи никакви нечистотии, никакви отрови, никакви чужди вещества. Тези чужди елементи са полуорганически вещества и непременно трябва да излязат вън от човешкия организъм. Значи сърцебиенето се дължи на ред противоположни мисли, чувства и желания, които са непотребни за ума и за сърцето на човека. За да се лекува, т.е. за да се освободи от тия чужди вещества, съществуват различни методи. Например един от новите начини за лекуване е с музика. Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други – като им се свири на китара, трети – на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специално влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не минорни песни. Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до”, обаче не тонът взет по камертона, но естественият тон „до”. Колцина от съвременните музиканти вземат вярно основния тон „до”. Ако вземате този тон вярно, веднага ще почувствувате в себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце ви е огряло. Основният тон „до” е ключ на живота.
За сърцето никакъв лекар. Остане ли с лекарства да лекувате сърцето, вашата работа е свършена. Това не е обида за лекарите. Лекарите да лекуват човешкото сърце с церове, човешкият мозък с церове не се лекува. Човешкото сърце се лекува с обич, с любов, с доброта, с кротост, с въздържание, лекува се със специфична храна. Отлична храна ще дадеш на сърцето. Извън физическото сърце има и ред ганглии, жлези, наричам ги стомашен мозък, някои ги наричат слънчев възел. Той направо е свързан със Слънцето, направо черпи енергия от Слънцето. Мозъкът е свързан с Луната. Сърцето е, чрез което животът минава. Мозъкът лекува чавека. Мозъкът е едно динамо. Електрическо динамо е. Затуй ако човек остане само на мозък, изсъхва. Онези хора, които стават много интелигентни, изгубват мекотата на сърцето, добротата. Всеки човек, който изгубва добротата на сърцето, съхне, сух става. За да не изсъхне, човек трябва да възстанови добротата. Тогава веднага започва да се изпълва, лицето става красиво, линия има.
Ще проявиш милосърдие и сърцето няма да се свива, нито да тупа неправилно.