Бойко Борисов: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще отговаря за политиката по направление „Космос”

Министерският съвет вече е взел решение в подкрепа на Европейската програма за наблюдение на Земята- Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (ГМООС).  Това съобщи министър-председателят Бойко Борисов при откриването на  двудневната международна работна среща по Програмата.  Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е определено да отговаря за политиката по направление „Космос”,  допълни премиерът Бойко Борисов.

В своето слово към делегатите на форума  министър-председателят обърна внимание на необходимостта  от засилване на превенцията  чрез предварителните анализи, симулационни модели и сценарии, които да посочат рисковите райони и елементи от градската инфраструктура, предполагаеми щети и необходими ресурси, за да може обществото, икономиката и финансите да създадат необходимите механизми за защита и намаляване на катастрофалните последствия. И понеже бедствията не признават граници, от ключово значение е съвместната работа, преди всичко, между съседни държави и държави от определен регион, отбеляза премиерът.

Според министър-председателят Бойко Борисов е необходимо да се съчетаят двата типа управление на програмата – централизиран и децентрализиран. Ако изграждането на космическа инфраструктура и съзвездия от спътници изисква

центализирано управление, то управлението на наземната инфраструктура и на услугите, особено по отношение на сигурността, налага активно участие в управлението на самите държави-членки, организирани в мрежи на регионален принцип. Мисля, че този подход е особено наложителен за региони, които са външна граница на ЕС, какъвто е случаят с България, каза премиерът.

Европа в момента посреща сериозни предизвикателства. Борбата с икономическата криза, с промените в климата, осигуряването на просперитета на гражданите и развитието към общество на знанието са приоритети както на Европа, така и на България, отбеляза министър-председателят. Според него  до голяма степен общият успех зависи от сътрудничеството на регионално и Европейско ниво чрез споделяне на  финансови ангажименти и ресурси. Само за  космически проекти, ЕС предоставя над 700 милиона евро годишно за периода 2007-2013г.