Бойко Борисов: в нарушение на закона на бюджета предишното правителство е сключило договори бизосигурено финансиране вразмер на 2.158. млрд.лв

Бизнесът е бил подведен да сключи договори, за които не разполага със средства. В нарушение на закона за бюджета на чл.79, предишното правителство е сключило договор в размер на 2.158 млрд. лв. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на пресконференция в Министерски съвет след работно заседание на тема антикризисните мерки на кабинета. Заплатата на премиера трябва да бъде таван за държавните служители, защото има държавни болници, където заплатите на персонала достигат  32 хил. лв. на месец – посочи премиерът. Законите за бюджета са направени така, че да дисциплинират всяка една държава на базата на приходите и разходите, но се оказва, че всичко това е абсолютно ненужно и напразно, защото в Закона за бюджета не се казва, какво се случва, ако той бъде нарушен. В чл. 79 в Закона за държавния бюджет за 2009 година гласи, че разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали, медикаменти с годишна задача по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2009 година. От получените предоставените на премиера днес справки става ясно, че има 150 броя договори и анекси към тях. Според тях  Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сключило договори за 302 910 217 лв., Министерство на отбраната – 644 974 млн. лв. ; Министерството на вътрешните работи – 64 261 870 лв; Министерството на физическото възпитание и спорта – 108 000 000 лв. Общото неосигурено финансиране е 2 158 455 515 лв.

По време на извънредното работно заседание на Министерския съвет днес бяха разгледани над 47 антикризисни мерки. Част от тях предвиждат данък „лукс“ и таван на заплатите на държавните служители. За работещите пенсионери искам да кажа, че

плащат данък осигуровки само върху допълнителното възнаграждение, а не върху пенсиите, обясни той. Премиерът Бойко Борисов уточни, че данък „лукс“ ще бъде прилаган само върху определен вид имущество – автомобили над 150 хил. коня, жилищна площ над 250 квадратни метра. Предвижда се още – данък върху лихвата на депозит над 100 хил. лв., данък върху частни самолети, яхти.

Министър-председателят подчерта още, че в края на месец февруари тази година фискалният резерв е в размер на 6.5 млрд. лв. и е достатъчен , за да гарантира стабилността на публичните финанси.

Ние незабавно трябва да сезираме прокуратурата за нанесените щети, защото по-сериозният проблем е справката, която всички министерства предоставиха на договорите, които са сключени, каза министър-председателят.

Фискалният резерв в края на месец юли 2009 г. е в размер на 7.8 млрд. лв., като спрямо началото на 2009г. той е намалял с почти 600 млн.лв. Благодарение на усилията на правителството през втората половина на годината той почти запазва своя размер и в края на 2009г. той е 7,7 млрд.лв.

, допълни той.

Неизпълнението на приходите за 2009 г. спрямо разчетите е около 7.5 млрд. лв. и в случай, че не бяха предприети решителни мерки за стабилизиране на бюджетната позиция, както по линия на разходите, така и по линия на допълнителни мерки в приходите, България щеше да изпадне в ситуация на свръхдефицит. По думите на премиера, ако още от първия ден на мандата си новото правителство не е започнало да работи изключително активно по осигуряването на мерки за компенсиране на изоставането в приходите и осигуряване на стабилна бюджетна позиция, дефицитът по консолидирания бюджет е щял да надвиши 5.4 % от БВП.

В първите месеци на 2010 г. се забелязва формирането на дефицит, който се дължи пай-вече на по-високите социални разходи заради увеличените размери на пенсиите спрямо януари 2009г. и на усвояването на еврофондовете за сметка на постъпилите през предходните години аванси. За сравнение през 2009г. към края на месец февруари  са изразходвани 98.5 млн. лв. от еврофондовете, а само за първите два месеца на 2010 г. са разплатени 417 млн. лв. европейски средства, които за сметка на фискалния резерв, тъй като авансите са постъпили и отчетени като приход през първите години след присъединяването.