Бойко Борисов: в нарушение на закона на бюджета предишното правителство е сключило договори без осигурено финансиране в размер на 2.158 млрд. лв.

Бизнесът е бил подведен да сключи договори, за които не разполага със средства. В нарушение на чл. 79 на Закона за бюджета предишното правителство е сключило договор в размер на 2.158 млрд. лв. Това каза премиерът Бойко Борисов на пресконференция в Министерския съвет след работно заседание на тема антикризисните мерки на кабинета. Заплатата на премиера трябва да бъде таван за държавните служители, защото има държавни болници, в които заплатите на персонала достигат  32 хил. лв. месечно, посочи премиерът. Законите за бюджета са направени така, че да дисциплинират всяка една държава на базата на приходите и разходите, но се оказва, че всичко това е абсолютно ненужно и напразно, защото в Закона за бюджета не се казва, какво се случва, ако той бъде нарушен.

Чл. 79 в Закона за държавния бюджет за 2009 година гласи, че разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали и медикаменти с годишна задача по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2009 година. От получените предоставените на премиера днес справки става ясно, че има 150 договора и анекси към тях. Според тях  Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сключило договори за 302 910 217 лв., Министерството на отбраната – 644 974 млн. лв. ; Министерството на вътрешните работи – 64 261 870 лв; Министерството на физическото възпитание и спорта – 108 000 000 лв. Общото неосигурено финансиране е 2 158 455 515 лв.

На извънредното работно заседание на Министерския съвет днес бяха разгледани над 47 антикризисни мерки. Част от тях предвиждат данък „лукс“ и таван на заплатите на държавните служители. За работещите пенсионери искам да кажа, че

плащат данък осигуровки само върху допълнителното възнаграждение, а не върху пенсиите, обясни той. Премиерът Бойко Борисов уточни, че данък „лукс“ ще бъде прилаган само върху определен вид имущество – автомобили над 150 конски сили, жилищна площ над 250 квадратни метра. Предвижда се още – данък върху лихвата на депозит над 100 хил. лв., данък върху частни самолети, яхти.

Министър-председателят подчерта още, че в края на месец февруари тази година фискалният резерв е в размер на 6.5 млрд. лв. и е достатъчен, за да гарантира стабилността на публичните финанси.

Ние незабавно трябва да сезираме прокуратурата за нанесените щети, защото по-сериозният проблем е справката, която всички министерства предоставиха на сключените договори, каза министър-председателят.

Фискалният резерв в края на месец юли 2009 г. е в размер на 7.8 млрд. лв., като спрямо началото на 2009 г. той е намалял с почти 600 млн. лв. Благодарение на усилията на правителството през втората половина на годината, той почти запазва своя размер и в края на 2009 г. той е 7,7 млрд. лв., допълни той.

Неизпълнението на приходите за 2009 г. спрямо разчетите е около 7.5 млрд. лв. и в случай, че не бяха предприети решителни мерки за стабилизиране на бюджетната позиция както по линия на разходите, така и по линия на допълнителни мерки в приходите, България щеше да изпадне в ситуация на свръхдефицит. По думите на премиера, ако още от първия ден на мандата си новото правителство не е започнало да работи изключително активно по осигуряването на мерки за компенсиране на изоставането в приходите и осигуряване на стабилна бюджетна позиция, дефицитът по консолидирания бюджет е щял да надвиши 5.4% от БВП.

В първите месеци на 2010 г. се забелязва формирането на дефицит, който се дължи пай-вече на по-високите социални разходи заради увеличените размери на пенсиите спрямо януари 2009 г. и на усвояването на еврофондовете за сметка на постъпилите през предходните години аванси. За сравнение, през 2009 г. към края на месец февруари  са изразходвани 98.5 млн. лв. от еврофондовете, а само за първите два месеца на 2010 г. са разплатени 417 млн. лв. европейски средства, които за сметка на фискалния резерв, тъй като авансите са постъпили и отчетени като приход през първите години след присъединяването.