Бойко Борисов: в днешния си вид централната лаборатория по обща екобогия се толерира и от Европа, и от държавата

В днешния си вид ЦЛОЕ се толерира и от Европа, и от държавата, защото дейността й е пряко свързана с науката, с практиката. Инвестицията в тази лаборатория е около 1 млн. лв., а приходите в нея само за изминалата 2009 г. са около 4.5 млн. лв. Това заяви премиерът Бойко Борисов след като откри нов лабораторен комплекс в сградата на Централната лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) на Българската академия на науките на Международния ден на влажните зони. България има уникални влажни зони, като „Сребърна”, посочи министър-председателят.

В лабораторията има апаратура, с която ще се проверява замърсяването на околната среда в Стара Загора и по-специално на полигона „Змейово“. За целта Военното министерство ще сключи договор за 14 хиляди лева с Централната лаборатория по обща екология. След като се изследват за наличие на тежки метали почвата, водите и въздуха, ще може да се определи кой е замърсителят на града. „Ще се установи дали това е  „Змейово“, фабриката „Брикел” или комплексите „Марица – Изток“, убеден е министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът заяви, че ако има доказателства, че той замърсява околната среда, ще бъде затворен.

Финансирането на новия лабораторен комплекс е осигурено от Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейския съюз чрез конкурс и е в размер на 937 000 евро. Целта на проекта е да се повиши научният потенциал на ЦЛОЕ чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, възстановяване и управление. Националното съфинансиране е на стойност 214 000 лева и е осигурено от Министерството на образованието, младежта и науката чрез договор с фонд „Научни изследвания“. Мрежата от лаборатории включва три полеви станции, разположени в близост до влажни зони с важно екологично значение – Биосферен резерват „Сребърна”, резерват „Атанасовско езеро” при Бургас и Лабораторията за изучаване на крайбрежните морски зони в Созопол.

От общо 4 569 086 лв. приходи в бюджета на ЦЛОЕ – БАН през 2009 г., 89 % са формирани от финансиране, привлечено от източници извън Академията. Това доказва, че тази лаборатория е сред водещите научни звена в БАН по привличането на средства от международни и национални организации.

На официалното откриване присъстваха още министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и председателят на БАН акад. Никола Съботинов.