Бойко Борисов: всеки кмет,които има нужда от помощ в процеса на усвояване на еврофондовете,ще я получи от страна на правителството

„Трябва да бъдем изрядни, за да не се спира финансирането на програми от Европейската комисия. Независимо от партийната си принадлежност, всеки кмет трябва да спазва правилата”. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след като взе участие в XXI Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Пловдив. „Има критерии, които са задължителни за спазване от общините и те трябва да си партнират при изпълнението им, за да се развива България”, добави премиерът.

Той каза още, че държавата няма да става гарант на кметове или министри, които не изпълнят своите ангажименти към Брюксел. „Прякото договаряне за изпълнение на определени процедури е недопустимо. Трябва да се спазват точно правилата. Това не са моите правила, това са правилата на Европейската комисия и на Управляващия орган. Ние работим по европейските програми”, посочи г-н Борисов. Премиерът обяви, че още 20 човека ще бъдат назначени за сметка на ЕК, които да помагат в одитния орган за контрол.

Министър-председателят разпространи материал, в който са разписани всички недопустими от гледна точка на критериите на ЕК действия на кметовете по програмите. Сред тях са: прякото договаряне, участия на ротационен принцип, разпределение на пазари, подкупи, непълно ценообразуване, фалшиви, завишени или дублирани фактури, фиктивен доставчик на услуги. Премиерът обясни, че трябва да бъде планиран бюджетът на всяка една община и че всеки кмет, който има нужда от помощ, ще я намери от страна на правителството.

След срещата стана ясно, че по ОП „Регионално развитие” на страната ни ще бъдат отпуснати 5,6 млн. лв. с цел практическо обучение на експерти от местната власт.

Мерките за опростяване на процедурите и критериите, които изисква ЕК ще бъдат предоставени до вторник другата седмица.

По време на форума се проведе дискусия на тема ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз чрез общински проекти.