Бойко Борисов: Ако управлението на предишното правителство беше по-добро, електрическата енергия трябваше да струва много по-малко за българските потребители

„Приватизационните за електроразпределителните дружества не могат да бъдат разтрогнати, защото е изтекъл 5-годишният срок за това. Ако управлението на предишното правителство беше по-добро, електрическата енергия трябваше да струва много по-малко за българските потребители”, заяви министър-председателят Бойко Бо на пресконференция в Министерския съвет. Министър Трайчо Трайко че ще бъде извършен цялостен регулаторен одит от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на електроразпределителнитжества.

„Българският енергиен холдинг (БЕХ) е създаден, за да участва във финансирането на големи инвестиционни проекти, но такова финансиране до този момент няма и аз не виждам причина холдингът да продължи да съществува в сегашния си вид”, изтъкна премиерът Борисов. „В БЕХ се генерира печалба, вследствие на което служителите там получават т.нар. материални стимули и заплатите варират от 5 до 6 хил. лв. Поради тези причини се налага да предприемем персонални и съответно организационни мерки”, допълни г-н Борисов.

Министър Трайчо Трайков припомни, че през есента правителството по отношение на БЕХ се е надявало да открие потенциал, по който той би могъл да е полезен за системата, да се координира работата на дружеството, мерките по оптимизация на разходите и приходите, бизнес плановете, координирането в общата система. „За съжаление такъв потенциал няма”, категоричен е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. По данни на правителството холдингът е изразходвал огромни суми за услуги, които са с много по-ниски цени.

След като бъде закрит БЕХ някои от служителите ще бъдат освободени, а други – преназначени в МИЕТ. Министър-председателят Бойко Борисов подчерта, че в две от енергийните дружества чрез аутсорсваните дейности се извършват 40 % от разходите, които ДКЕВР не контролира. Според премиера именно тези разходи се посочват за инвестиции, но не става ясно къде отиват средствата. Стана ясно още, че във всички държавни енергийни дружества приоритет ще бъде оптимизацията на разходи.

„Възмутително и непрозрачно е това, което е извършвано 20 години в областта на енергетиката. Безспорно по-добрият вариант щеше да бъде да се реинвестира и печалбата да остава в България”, заяви министър-председателят Бойко Борисов. „Направените инвестиции, одобрени от регулатора, са заведени в балансите на дружествата, така че спрямо документите всичко е наред”, каза министър Трайков и допълни, че от Министерството на финансите ще бъде отпусната сума от 100 хил. лева по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за да може да се извърши одитът.