Близнаци – обща характеристика на личността за зодия Близнаци

21 май — 20 юни

Третият зодиакален знак

Първият въздушен знак

Първият променлив знак

Направляваща планета: Меркурий

Щастливо число: 5 и всички числа, делящи се на 5

Астрологичен символ: Близнаци

Астрологични цветове: слънчево-оранжев, бледожълт, сиво-гълъбов, виолетов

Астрологични камъни: изумруд, сапфир, ахат

Зодията Близнаци се представя от подвижните, леген­дарните синове на Юпитер и Леда и, разбира се, хората от този пленителен, загадъчен знак объркват и самите астролози със своята колебливост и непостоянство. Каква ли шега си е направила майката-природа? Възможно е само астрологическо обяснение. Влиянието на направляващата планета помага частично да се обясни двойствеността им, тяхната «живачна» подвижност, широкия кръг от черти на характера им.

Меркурий, крилатият посланик на боговете, ръководи даже умствените ни процеси. Близнаците са непосредствено управлявани от Меркурий и са извънредно интелигентни, често превъзхождат в тази област другите. Те са хора на настроението, когато имат настроение, често вършат глу­пости, за които после съжаляват. Разнообразието е основната характеристика на Близна­ците. Те са твърде многостранни, но трябва да се учат да концентрират вниманието си и да не разпиляват силите си. Меркурий е вложил в Близнаците модела на любопитството, което ги принуждава всичко да анализират, раздробяват и отново да съединяват, а после това да се прехвърлят към друга дейност.

Може би нито една зодия не придава толкова значение на впечатленията от детството, които оказват влияние на целия по-нататъшен живот на Близнаците. Остроумни и находчиви, подложени на влиянието на обстоятелствата младите Близнаци започват като пазители на етиката. Ако в детството им са заложени положителни морални поня­тия, те ще ги развиват и укрепват, превръщайки ги във философия на продуктивността и удовлетворението. Но ако в младостта им отсъстват положителни морални устои, ще въстават срещу условностите: ще късат семейните връзки, ще влизат в конфликт с властите и обществото.

Съзнавайки умствените си сили, някои Близнаци стават самодоволни и опърничави, заемат позата на превъзходст­вото и започват през пръсти да гледат на желанията си, което нерядко ги води до интелектуално изтощение и умора.Положителните черти, с които Меркурий е надарил Близнаците, са: многостранност, лекота, общителност, тактичност, дипломатичност, разбиране, интуиция и прони­цаемост. Това са похвални качества и е дълг на Близнаците да ги използват правилно за постигане на високи цели.

В натурата на Близнаците е заложена известна студе­нина, която често се приема като благородство от самите Близнаци, и от другите. Но те далеч не са така емоционални, както може да се помисли. Бързата смяна на настроение­то — това е лъжлива дълбочина на чувствата. Близнаците бързо се приспособяват към промените. Имат демократични възгледи, обичат да пътешестват и на­мират удовлетворение в професии, които предлагат разно-странност. Това е весела, изглеждаща вечно млада зодия. Близна­кът е класически пример за «разцепена» личност.