Бизнесът одобри районите с бърз интернет от държавата

Предложението на работна група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ за райони, в които държавата да инвестира в  телекомуникационна инфраструктура за бърз Интернет, бяха одобрени от Консултативния съвет по информационни технологии, съобщения и електронно управление. МТИТС подготвя проекти по Оперативна програма «Регионално развитие» (ОПРР) за  широколентов достъп до Интернет в слабо населени; отдалечени или земеделски райони на страната, каза при представянето заместник-министър Първан Русинов.

Избраните райони включват между три и четири общини с населени места, в които няма оператор, който предоставя широколенто достъп до Интернет и електронни услуги. При класирането са взети предвид  селища,  които имат над 500 жители, като повече от половината са деца, младежи и хора в трудоспособна възраст. Останалите критерии са наличието на училища, болнични заведения или медицински пунктове, читалища, предприятия, туристически обекти, земеделски производствени стопанства, малки и средни предприятия, хотели, разработени административни услуги в общинските центрове, включени в оценявания район.

Така са определени три района, където да бъдат реализирани първите проекти: Първомай-Димитровград-Минерални бани с общо население, което ще бъде обхванато – между 19800 и 22000 жители; Велики Преслав-  Върбица – Смядово; Дългопол /между 20300 и 21000 души/; Лозница – Самуил-Венец-Хитрино /17 0 000 и 18800 души/.

Консултативният съвет одобри и методиката за избор на регистър на интернет имената на кирилица.