Бензиностанция в Хасковско беше запечатана след оперативни действия на митническа мобилна група

Бензиностанция в Хасковско беше запечатана след оперативни действия на митническа мобилна група. След извършено наблюдение в рамките на осъществявания контрол върху движението на акцизни стоки, митническите служители селектират за проверка бензиностанции на главен път Е-80, област Хасково. Бензиностанцията е собственост на еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Стара Загора.
Митничарите установяват, че за две от зарежданията на гориво не са издадени фискални бонове, а данните от бензиноколонките не са отчетени от фискалното устройство.
При проверката на митничарите са взети проби за анализ за целите на контрола на акцизните стоки. Предприети са действия по обезпечаване на доказателствата относно намиращото се в обекта дизелово гориво в съответствие с разпоредбите на ДОПК.
В проверката се включват служители на Митница Свиленград, митнически мобилни групи на Агенция „Митници“ , ЦМУ, РО Бургас, гр.Хасково на ГД „Контрол на качеството на течните горива“ и НАП ТД Пловдив, ИРМ Хасково.
Служителите на РО Бургас гр.Хасково на ГД „Контрол на качеството на течните горива“ са извършили проверка и взели проби съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива. Поискано е съдействие от органите на НАП, които започват проверка относно спазване на данъчното и осигурително законодателство.
При проверка на книгата за Дневни финансови отчети служители на НАП установяват, че няма отразена началната касова наличност. При проверка на касовата наличност е установена разлика която не е нанесена в книгата за ДФО. Данните за неиздадени фискални бонове от две зареждания на дизелово гориво на клиенти са установени чрез проверката на митническата мобилна група. В обекта няма заверен кочан с ръчни касови бележки. Констатирано от органите на НАП е и наличието на чужда валута в касата на обекта. Също така в касата на обекта е установено наличие на чужда валута.
Всички контролни органи продължават работата си по случая.