Бели петна по ноктите

noktiБелите петна по ноктите показват напрежение на нервната система, нещо вълнува човека въпреки неговата воля. Те показват, че нервната система и кръвообращението не са в добро състояние. Щом се подобрят нервната система и кръвообращението, белите петна изчезват. Препоръчват се следните средства:
1. Обливане на цялото тяло със слънчева вода един месец.
2. Болният да се пече на слънце един час или час и половина. От 7,30 сутрин до девет часа. Главата да бъде на сянка.