Без Бойко кабинетът се разправи със Сталин

boiko2-1 (2)В сряда правителството за пръв път се събра в отсъствието на премиера Бойко Борисов. Заседанието се водеше от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Най-интересна бе точката, в която се обсъждаше радикалната реформа за научните степени и звания.

Просветният министър Сергей Игнатов взима думата, за да коментира проектозакона за развитието на академичния състав: Основното в този законопроект е следното. Първо, преминава се от управление на системата от централизирана бюрократична система в управление чрез конкурентоспособност. За целта предлагаме да се закрие Висшата атестационна комисия (ВАК) с всичките й подразделения – специализирани научни съвети, комисии и президиум. 
Висшата атестационна комисия е творение на Сталин от 30-те години във времето, когато започва милитаризация на науката. В България се появява през 1949 г. Първият вариант на закона, по който сега работим, с правилника за приложение е от 1952 г. Виждате с какъв привкус е всичко. След това е осъвременено през 1972 г. Специализираните научни съвети ги няма дори и в закона. Те са по решение на Политбюро от 1978 г. Всъщност това е една форма за поддържане на една тежка номенклатура и едновременно с това в миналото е бил репресивен политически орган. 
Обикновено казват, че България е особена и не може да се прави такава промяна. Особеността на българите не е ментална. Тя е в устройството, в нормативните актове, по които живеем. Затова аз предлагам да направим тази решителна крачка, за да може България да стане като света – връщаме всички процедури в университетите и научните организации.
На мястото на тези тежки научни съвети, които са, между другото, едно средновековно устройство, когато има малка група знаещи и голяма група незнаещи и те допускат някои във висшите селения, на тяхно място се появяват динамични, създавани ад хок, журита по конкретната специалност в момента, по конкретната тема. Предлагаме да отпадне ненужната втора научна степен „хабилитиран доктор“ и да остане „доктор“ – така, както е по целия свят. Моля ви да ни подкрепите, защото всъщност ние не предлагаме просто законопроект, а цивилизационна промяна или антропологична, както я нарече Андрей Райчев. 
Симеон Дянков: Коментари? 
Божидар Димитров: Веднага получава подкрепата, г-н Сергей Игнатов, поне от мен.
Симеон Дянков: И аз предлагам да го подкрепим. Това е една от причините, поради която той прие поста.
(Ръкопляскания в залата.)
Б. Димитров: Особено за „хабилитиран доктор“. Да, доктор трябва да си е „доктор“.
Маргарита Попова: Аз с готовност ще подкрепя тази стъпка, защото нашето правителство дойде с тази идея, с тази мотивация – реформи, посока към Европа, а не назад или на място. 
С. Дянков: И от мен поздравления! Това наистина е една голяма стъпка да се възстанови българската наука, да се възстановят традициите и да бъде такава, каквато е била преди последните двадесет години разруха.

в-к Стандарт