Безработицата в страната през месец януари остава под 10 %

Равнището на безработица в страната през януари е 9.9%. Общо 24 138 са свободните места в бюрата по труда към 31 януари 2010 г., с 15 304 повече в сравнение с декември 2009 г.

На първичния пазар през месеца са заявени 8596 места. Продължава да е голям броят на заявените работните места в преработващата промишленост – 2789, следват местата в търговията -1831 места, в образованието – 821 места, в аграрния сектор – 597 места, в недвижимите имоти и бизнес услугите – 452 места и в строителството – 360 места.

Заетите места през януари са с 14432 повече в сравнение с декември. Основната част са по програми за заетост – 64.1%. Най-много са заявените места по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” и НП“Асистенти на хора с увреждания”. Техният дял е съответно 80.5% и 18.8% от заявените места по програмите за заетост.