Безработицата в еврозоната остава висока

Безработицата в еврозоната остана 9.9 процента и броят на безработните е по-малък отколкото се предполагаше, сочат данните, противно на очакванията за по-нататъшно влошаване на пазара на труда.

Агенцията за статистика на Европейския съюз обяви, че безработицата в зоната е останала непроменена от подробно разгледаната през декември, която се очакваше да е 10.0%. Последно безработицата достигна нива от 9.9% през октомври 1998 г. Според Евростат 15.683 милиона души са били безработни през януари, с 38 000 повече от декември. От януари 2009 г. около 2.2 милиона души в еврозоната са изгубили работата си. В целия Европейски съюз работните си места са загубили 9.5%, което значи 22.979 милиона души, със 136 000 повече от декември. Анализаторите предполагат, че безработицата ще достигне до около 11% през 2010 г. и ще забави икономическото възстановяване. Най-ниският процент на безработица в страните от еврозоната са регистрирани в Холандия /4.2%/ и Австрия /5.3%%, най-високият – в Испания /18.8%/. /Ройтерс