БДЖ осигурява допълнителни вагони за общо 239 влака в празничните дни

vlakСофия. „Български държавни железници” ЕАД ще увеличат с допълнителни вагони съставите на влакове по всички основни направления в страната за празничните дни по повод Коледа и Нова година в периода от 23 декември 2009 г. до 4 януари 2010 г. включително, съобщиха от дружеството. 
„Български държавни железници” ЕАД ще предоставят над 17 000 допълнителни места във влаковете по най-натоварените маршрути в страната през целия празничен период. 
Обичайна практика на железопътният превозвач е да съобразява продажбите на билети в билетните каси и железопътни бюра с капацитета от места във влаковете. Предварителната продажба на билети за целия празничен период, която „Български държавни железници” ЕАД стартираха още на 14-ти декември, дава допълнителна възможност на клиентите да планират своите пътувания и да закупят запазени места. 
С увеличени състави през периода от 23-ти декември 2009 г. до 4-ти януари 2010 г. включително ще се движат общо 106 бързи влака със задължителна резервация и 133 бързи влака. 
На 23 декември допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
– единадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Варна („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), София – Ямбол („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”);
– седемнадесет бързи влака по направленията София – Бургас, София – Варна (два влака), Варна – София, София – Горна Оряховица, Горна Оряховица – София, София – Кардам, Кардам – София, София – Видин (два влака), София – Русе, Русе – София, София – Пловдив, Пловдив – София (два влака), Варна – Русе и Русе – Варна. 
На 24 декември с увеличен състав ще се движат:
– четиринадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Варна („Златни пясъци”), Варна – София („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), София – Ямбол („Диана”), Ямбол – София („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– двадесет и два бързи влака по направленията София – Бургас, Бургас – София (два влака), София – Варна (два влака), Варна – София, София – Горна Оряховица, Горна Оряховица – София, Кардам – София, София – Видин (три влака), Видин – София (два влака), Варна – Русе, Русе – Варна, Варна – Пловдив, София – Русе, Русе – София, София – Пловдив и Пловдив – София (два влака).
На 25 декември допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
– четири бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), Варна – София („Златни пясъци”) и Ямбол – София („Диана”); 
– два бързи влака по направлението Видин – София (два влака). 
На 26 декември с увеличен състав ще се движат:
– четири бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Варна („Златни пясъци”) и София – Ямбол („Диана”);
– пет бързи влака по направленията София – Бургас (два влака), София – Варна, София – Кардам и София – Видин. 
На 27 декември допълнителни вагони са осигурени за съставите на:
– четиринадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Горна Оряховица („Златни пясъци”), Варна – София („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), София – Ямбол („Диана”), Ямбол – София („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– петнадесет бързи влака по направленията Варна – София, Бургас – София (два влака), София – Горна Оряховица, Горна Оряховица – София (два влака), Кардам – София, Видин –София (два влака), София – Видин (два влака), София – Русе, Русе – София, София – Пловдив и Пловдив – София. 
На 28 декември допълнителни вагони са осигурени за съставите на:
– три бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”) и Ямбол – София („Диана”); 
– два бързи влака по направленията София – Пловдив и Видин – София. 
На 30 декември с увеличен състав ще се движат:
– единадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Бургас („Чайка”), София – Варна („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), София – Ямбол („Диана”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– седемнадесет бързи влака по направленията София – Бургас, Бургас – София, София – Варна (два влака), Варна – София, София – Горна Оряховица, Горна Оряховица – София, София – Кардам, София – Видин, Видин – София, Варна – Русе, Русе – Варна, Русе – София, София – Русе, София – Пловдив и Пловдив – София (два влака).
На 31 декември допълнителни вагони са осигурени за съставите на:
– четиринадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Варна („Златни пясъци”), Варна – София („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), София – Ямбол („Диана”), Ямбол – София („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– двадесет и един бързи влака по направленията София – Бургас (два влака), Бургас – София, София – Варна (два влака), Варна – София, Варна – Пловдив, София – Горна Оряховица, Горна Оряховица – София, София – Видин (два влака), Видин – София (два влака), Кардам – София, Варна – Русе, Русе – Варна, Русе – София, София – Русе, София – Пловдив и Пловдив – София (два влака). 
На 1 януари с увеличен състав ще се движат:
– четири бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), Варна – София („Златни пясъци”) и Ямбол – София („Диана”); 
– четири бързи влака по направленията Бургас – София, Варна – София, София – Пловдив и Пловдив – София. 
На 2 януари допълнителни вагони са осигурени за съставите на:
– четири бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Варна („Златни пясъци”) и София – Ямбол („Диана”);
– шест бързи влака по направленията София – Бургас (два влака), София – Варна, София – Видин (два влака) и София – Кардам. 
На 3 януари увеличен състав ще се движат:
– четиринадесет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Бургас („Слънчев бряг”), Бургас – София („Слънчев бряг”), София – Варна („Златни пясъци”), Варна – София („Златни пясъци”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), София – Ямбол („Диана”), Ямбол – София („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– осемнадесет бързи влака по направленията Бургас – София (два влака), Варна – София, Горна Оряховица – София (два влака), София – Горна Оряховица, Кардам – София, Видин – София (три влака), София – Видин (два влака), Варна – Русе, Русе – Варна, Русе – София, София – Русе, София – Пловдив и Пловдив – София. 
На 4 януари допълнителни вагони са осигурени за съставите на:
– девет бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Бургас („Чайка”), Бургас – София („Чайка”), София – Горна Оряховица („Янтра”), Горна Оряховица – София („Янтра”), Ямбол – София („Диана”), Пловдив – Враца („Пловдив”), Враца – Пловдив („Пловдив”), Пловдив – Варна („Родопи”) и Варна – Пловдив („Родопи”); 
– четири бързи влака по направленията София – Пловдив, Видин – София, София – Русе и Русе – София. 
Клиентите на „Български държавни железници” ЕАД могат да получат по-подробна информация от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната./агенция „Фокус“/